جزئیات مصوبه بیمه عمر بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح

0
جزئیات مصوبه بیمه عمر بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح
جزئیات مصوبه بیمه عمر بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح

پاراف جزئیات مصوبه بیمه عمر بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح : سردار رضایی طلایی نیک معاون حقوقی پارلمانی وزارت دفاع  گفت: لایحه ای که  در مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان مجلس رسید بیش از ۶۰۰ هزار نفر از مستمری بگیران نیروهای مسلح را تحت پوشش قرار خواهد داد. از سال آینده بازنشستگان، وظیفه بگیران نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع در دوران اشتغال تحت پوشش بیمه حوادث نیروهای مسلح بودند در بازنشستگی با پرداخت نیم درصد از حقوق ماهیانه و سهم دولت می توانند از پوشش بیمه عمر در دوران اشتغال و بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

در صورت فوت عادی ۴ برابر کل وجوهی که بازنشسته از حقوق خود به صندوق پرداخت کرده به خانواده وی غرامت پرداخت می شود و اگر این فوت ناشی از ماموریت، خدمات باشد تا پنج برابر افزایش می یابد و اگر بازنشسته شهید شود از صندوق بیمه عمر تا ۶ برابر وجوه پرداخت شده به صندوق به خانواده شهید پرداخت می شود.

طلایی نیک بیان داشت: با استمرار این امر از این پس بازنشستگان که تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار می گیرند همانند دوران اشتغال در صورت بروز حادثه یا نقص عضو از صندوق بیمه عمر و بازنشستگی غرامت دریافت می کنند. همچنین متناسب با نقص عضو از ۵ درصد تا ۱۰۰ درصد غرامت به مصدوم پرداخت می شود.

طلایی نیک در ادامه با اشاره به مصوبه قانون نیروهای مسلح در سال ۱۳۳۵ اشاره و بیان داشت: طبق قانون کارکنان نیروهای مسلح در دریافت مزایای بیمه و حوادث یک و نیم برابر کل پرداختی را دریافت می کردند اما در سال ۷۶ وقتی قانون اصلاح شد پرداخت یک و نیم برابر برداشته شد و از سوی تصویب کنندگان نادیده گرفته شد و کارکنان نیروهای مسلح از سال ۷۶ تاکنون از دریافت مزایای یک و نیم برابر دریافتی بیمه خود محروم شدند و از آنجایی که با برخی از بیمه ها قرارداد منعقد شده بود ولی به درستی از سوی شرکت های بیمه ای مطالبه بازنشستگان و کارکنان نیروهای مسلح پرداخت نمی شد و امروز با تصویب این قانون مجلس به دولت و نیروهای مسلح اجازه داد که با این قانون بیش از ۸۰۰ هزار نفر می توانند مطالبات خود را دریافت کنند.

معاون حقوقی پارلمانی وزارت دفاع گفت: با اهتمام دولت و وزارت دفاع و نیروهای مسلح لایحه ای که به مجلس تقدیم شده بود با تصویب آن نمایندگان امروز با بازنشستگان نیروهای مسلح اجازه دادند پس از بازنشستگی نیز تحت عضویت صندوق بیمه عمر باقی بمانند و از حمایت این صندوق برخوردار شوند.خبرگزاری دانشجو.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید