روابطی که در دراز مدت بین همکاران ایجاد مفسده خواهد کرد؟

0
روابطی که در دراز مدت بین همکاران ایجاد مفسده خواهد کرد؟
روابطی که در دراز مدت بین همکاران ایجاد مفسده خواهد کرد؟

پاراف روابطی که در دراز مدت بین همکاران ایجاد مفسده خواهد کرد؟ : این روزها درباره روابط کارمندان زن و مرد و اختلاط محیط کار زیاد بحث می­شود. شاید کسی با خودش فکر کند که این مسأله واقعاً اینقدر مهم است که این همه درباره آن بحث شود؟؟ «تعدادی از کارمندان زن و مرد در یک محیط مشغول به فعالیت هستند و در بعضی مواقع هم با یکدیگر صحبتی، شوخی و خنده ­ای دارند؛ این چند دقیقه­ ای که فارغ از کار با یکدیگر مشغول صحبت هستند که مشکلی پیش نمی ­آید. انسان اگر خودش پاک باشد و به سمت گناه و فساد نرود هیچ کس نمی­تواند او را مجبور به کاری کند. یا به دور از ادب اجتماعی و بی فرهنگی است که بخواهیم به بعضی از این احکام عمل کنیم».

در جواب افرادی که اینچنین فکر می­کنند باید گفت که مسأله اصلی صِرف روابط زن و مرد و صحبت­های آنها با هم نیست، مسأله اصلی عادی شدن این روابط هست که می­تواند خطرات زیادی به دنبال داشته باشد.

وقتی زن و مردی در یکسال حداقل دویست روز در محل کار یکدیگر را ملاقات می­کنند، دیدارها و ارتباط آنها با هم امری عادی و طبیعی می­شود و ممکن است با عادی شدن روابط حریم میان آنها از بین رود، برخورد همکاران زن و مرد اغلب راحت و بدون دغدغه است و آنها حتی گاهی مسائل زندگی خود را برای یکدیگر مطرح می­کنند: کارمند زنی که تا دیروز سلام کردن به همکار مرد برایش سخت بود، امروز به راحتی با او درد دل می­کند و از او راهنمایی می­خواهد.

از آنجا که همه انسانها از ایمان قوی و مستحکم برخوردار نیستند، لذا رعایت اصل حریم در روابط­شان با نامحرمان از ضروریات است، چون اگر حدود و حریم شکسته شود یا کمرنگ گردد، حیا و عفاف افرادِ ضعیف النفس مخدوش شده و احتمال لغزش و خطا از سوی آنها افزایش پیدا می­کند.

چه نوع روابطی بین همکاران می تواند در دراز مدت ایجاد مفسده کند؟

موارد متعددی در کمرنگ شدن یا از بین رفتن حدود و حریم میان نامحرمان در محیط کار دخالت دارند که از جمله آنها:

۱ـ رد و بدل شدن صحبت­های غیرضروری میان کارمندان زن و مرد. اینکه کارمندان بدون ضرورت و دلیل با یکدیگر صحبت کنند خود باعث از بین رفتن موانع ارتباط با نامحرم می­شود و دیگر، زنان و مردان برای همصحبت شدن با جنس مخالف هیچ ابایی ندارند.

۲ـ وارد کردن مسائل خانوادگی در مباحث کاری. برخی از کارمندان ادارات و مؤسسات در ساعات استراحت و بیکاری، مباحث و مسائل خانوادگی خود را با دیگر همکاران مطرح می­کنند. هر چند ممکن است افراد با مشورت با دیگران به حل مسائل خود کمک کنند اما با این عمل حریم میان زن و مرد از میان برداشته شده و قبح و زشتی ارتباط با نامحرم شکسته می­شود و ممکن است باعث ایجاد صمیمیت و دوستی آنها گردد.

۳ـ رد و بدل کردن پیامک در ساعات غیر اداری. برخی از افراد از مناسبتها و ایام­های خاص سال استفاده کرده و به بهانه آن، پیامک­های را به همکاران جنس مخالف خود ارسال می­کنند. اگر چه در ظاهر این حرکت مشکلی ندارد، ولی در واقع با ارسال این پیامکها یک احساس خوشایندی در هر دو طرف ایجاد می­شود که این احساس باعث کمرنگ شدن حیا گشته و کم­کم مسیر ارسال پیامکها به سمت رفتارهای خطرناکی که ناشی از وساوس شیطانی است می­رود. به طور کلی ارسال پیامک به همکار جنس مخالف اولاً باعث پُررنگ شدن دوستی و صمیمیت و کمرنگ شدن حیا و عفاف در میان کارمندان زن و مرد می­گردد، ثانیاً در برخی مواقع ممکن است بدبینی همسران و متزلزل شدن بنیان خانواده­ها به همراه داشته باشد.

بنابراین با عادی شدن رابطه ­ی کارمندان زن و مرد، اغلب حریم و حدود میان نامحرمان کمرنگ و یا از بین می­رود و چون فرو ریختن حریم پیامدها و عواقب شومی برای جامعه و افراد به همراه دارد، لذا بر هر فردی از افراد دلسوز جامعه ضروری است که با بالا بردن آگاهی و شناخت خود درباره این مسائل، حساسیت خود را نسبت به این معضل اجتماعی در محیط­های اشتغال نشان دهد و در برابر ترویج و گسترش آن ایستادگی نماید. ….سکوت کردن جایز نیست.

۴ـ شوخی­های بیجا و نامناسب در محل کار. شوخی و خنده با نامحرم اگر به قصد لذت نباشد اشکال ندارد، ولی وقتی در محیط کار مدام برخی از همکارانِ زن و مرد با یکدیگر بساط شوخی و خنده به راه می­اندازند، هر چند در ابتدا هم هیچ قصد و نیتی نداشته باشند ولی با ادامه این کار ـ چون همصحبتی با جنس مخالف از خواسته­های درونی فرد است ـ به طور قطع احساس لذت و خوشی برای افراد به دنبال دارد که باز این عمل نیز به نوبه خود در فروریختن حریم حیا و عفاف در میان نامحرمان نقش مهمی دارد.

۵ـ صدا زدن اسم­های کوچک افراد. اغلب کارمندان زن و مرد فکر میکنند چون متأهل هستند انجام هر عملی از سوی آنها جایز است، لذا بعد از مدتی که با همکاران خود خصوصاً جنس مخالف آشنا و صمیمی شدند، از نام کوچک آنها برای صدا زدن ـ چه در محیط کار یا غیر آن ـ استفاده می­کنند. صدا زدن اسم کوچک افراد اگر چه فی نفسه عمل ناپسندی نیست ولی چون با خود محبت و دوستی به همراه می­آورد و با از بین بردن زشتی و قبح ارتباط با نامحرم، باعث شکستن دیوار حیا در میان نامحرمان می شود از این رو عملی زشت و ناپسند است.bahejab.com

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here