زیان آموزش و پرورش از قانون محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دولت

0
زیان آموزش و پرورش از قانون محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دولت
زیان آموزش و پرورش از قانون محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دولت

پاراف زیان آموزش و پرورش از قانون محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دولت : علیرضا فاضل دربندی معاون پژوهش و برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش کاشان گفته است: سیاست گذاران کلان کشور باید آموزش و پرورش را از قانون محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دولت استثنا کرده یا آنکه شرایط ویژه ای برای ادامه تحصیل فرهنگیان ایجاد کنند.

اگر راهکاری برای پژوهشهای معلمان در نظر گرفته نشود انگیزه ای برای پژوهش وجود نخواهد داشت و پیامدهای آن به هزینه‌های غیر قابل جبران تبدیل خواهد شد

علیرضا فاضل دربندی در آیین پایانی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان کاشان اظهار کرد: اگر دانش و مهارت های حرفه ای معلمان متناسب با زمان و شرایط آن نباشد از دانش آموزان عقب مانده و آثار منفی بر فرایند و کیفیت تدریس خواهد داشت.

وی با اشاره به محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دولت افزود: سیاست گذاران کلان کشور باید آموزش و پرورش را از این قانون استثنا کرده یا آنکه شرایط ویژه ای برای ادامه تحصیل فرهنگیان ایجاد کنند.

به گفته معاون پژوهش و برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش کاشان با توجه به ضرورت به روز بودن دانش فرهنگیان، در دیماه امسال 168 ساعت آموزش ضمن خدمت با حضور یکهزار و 200 نفر از فرهنگیان کاشان در مرکز تحقیقات معلمان این شهر برگزار شد.

وی بیان کرد: این دور ها با عنوان کارآفرینی، تولید محتوای الکترونیکی، آموزش ساخت نرم افزارهای آموزش در فضای وب، شیوه های نوین سنجش و ارزشیابی و آشنایی با شیوه های پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی برگزار شد.

دربندی با اشاره به اینکه نگاه اداری به شغل معلمی و اهتمام نداشتن به تلاش پژوهشگران از نقاط ضعف برای توسعه پژوهش در آموزش و پرورش است، ابراز کرد: اگر راهکاری برای پژوهشهای معلمان در نظر گرفته نشود انگیزه ای برای پژوهش وجود نخواهد داشت و پیامدهای آن به هزینه‌های غیر قابل جبران تبدیل خواهد شد.باشگاه جوان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here