ارتقا معیشت خواسته اصلی فرهنگیان از دولت

0
ارتقا معیشت خواسته اصلی فرهنگیان
ارتقا معیشت خواسته اصلی فرهنگیان

پاراف ارتقا معیشت خواسته اصلی فرهنگیان از دولت :  از آنچه در فضاهای مجازی میان فرهنگیان می‌گذرد می‌توان گفت که یکی از مهم ترین خواسته‌های کنونی آنان، اجرای فاز دوم رتبه ‌بندی است. سال گذشته در آغاز مهر،فاز نخست رتبه ‌بندی فرهنگیان به اجرا درآمد که متأسفانه شماری از فرهنگیانی که پیشینه کاری زیر ۵ سال داشتند از رتبه‌‌بندی بیرون گذاشته شدند.

فاز دوم رتبه‌‌بندی

هم اکنون بسیاری از فرهنگیان، در انتظار اجرایی شدن فاز دوم رتبه‌‌بندی هستند. البته از دید این نگارنده، به اصل طرح رتبه‌‌بندی برخی انتقادهای بنیادی و جدی وارد است اما خوشبختانه دولت یازدهم، تا اندازه زیادی توانست آن را به دور از این انتقادها به اجرا درآورد. با اجرای فاز یک رتبه‌بندی، میزان افزایش حقوق سالانه فرهنگیان چیزی حدود ۱۰ درصد بیشتر از تورم رسمی انجام گرفت یعنی چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به صورت میانگین.

اگر دولت یازدهم، بتواند امسال نیز، که سال پایانی دولت است،فاز دوم رتبه ‌بندی را به اجرا درآورد می‌توان گفت که در طول چهار سال این دولت،تا اندازه ای در راستای بهبود وضعیت حقوقی فرهنگیان- به ویژه در سنجش با دولت دهم که متأسفانه افزایش حقوق سالانه زیر تورم رسمی انجام می‌گرفت و فرهنگیان در طول چهار سال آن دولت چیزی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از تورم رسمی کمتر افزایش حقوق داشتند- کوشش‌هایی درخور،انجام گرفته است.

البته آنچه فرهنگیان سال هاست درباره آن سخن می‌گویند و شوربختانه هنوز به آن توجهی نشده است. بحث مزایای کاری است که آنان از آن بی‌بهره‌اند و بسیاری از دیگر کارکنان دولت از آن برخوردارند؛ مزایایی که حتی با میزان حقوق ماهانه برابری می‌کند. مسأله این است که حکم کارگزینی یک آموزگار، چه بسا با حکم کارگزینی بسیاری دیگر از کارکنان دولت تفاوت خیلی زیادی نداشته باشد اما فیش‌های حقوقی آنها به هیچ رو این‌گونه نیست و تفاوت بسیار چشمگیری دارند.

فیش حقوقی یک آموزگار، حتی با فیش حقوقی کارمندان وزارتخانه‌ای خود آموزش و پرورش نیز تفاوت بسیار دارد. بنابراین می‌توان گفت که هم اکنون فرهنگیان از دولت یازدهم و در سال پایانی آن، توقع اجرای فاز دوم رتبه‌‌بندی و همچنین بهبود وضعیت مزایای خود را دارند.نکته دیگر به صندوق ذخیره فرهنگیان برمی‌گردد که خوشبختانه در یکی دو ماه گذشته، با ورود برخی از نمایندگان مجلس به بحث شفاف‌سازی آن، حساسیت‌های بیشتری را برانگیخته است.

ارزش کل دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، بیش از ۷۷۰۰ میلیارد تومان است. در روزهای گذشته مشخص شد که در سال‌های گذشته، بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های آن،بدون رعایت دقیق مقررات قانونی و از طریق بانک سرمایه به صورت وام، به ۵ نفر داده شده و هنوز بازپس گرفته نشده است. فرهنگیان سال‌هاست که درباره شفاف نبودن وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان سخن می‌گویند.ایران.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here