راهبرد اصلی در جذب نیروها، بکارگیری افراد صد درصد بومی است

0
راهبرد اصلی در جذب نیروها، بکارگیری افراد صد درصد بومی است
راهبرد اصلی در جذب نیروها، بکارگیری افراد صد درصد بومی است

پاراف راهبرد اصلی در جذب نیروها، بکارگیری افراد صد درصد بومی است : جمال عالمی نیسی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان در جمع خبرنگاران  گفت:راهبرد اصلی استان در جذب نیروها، بکارگیری افراد صد درصد بومی است و همه نیروهایی که استخدام می شوند بومی خوزستان خواهند بود.

وی  افزود: در خارج از ساختار استانداری، سیاست گذاری های جذب نیرو در سازمان های دولتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که با توجه به شاخص های موجود به سازمان ها مجوز می دهد هر سال به میزان نیاز خود نیرو بگیرند و این کار با اعلام عمومی، آزمون و گزینش صورت می گیرد.

باید جای خود را به جوانان داد و با کادرسازی انجام شده از این پس 90درصد نیروهای مسئول از بین جوانان خواهند بود.

همچنین در ارتباط با جذب نیروهای استانداری، نیروهایی که در دو مرحله آزمون پس از گزینش نهایی انتخاب شده اند به کار گرفته می شوند که همگی از بین نیروهای بومی است .تاکنون بخشی از این ها مشغول به کار شده اند و اشتغال بخش دیگر منوط به تامین اعتبار لازم است.

وی اظهار کرد: در چارچوب برنامه های استاندار خوزستان، آموزش کادر نیروی انسانی استانداری و فرمانداری ها و آینده نگری در ارتباط با نیروی انسانی در سطوح فرمانداری ها و بخشداری ها تاکنون سه دوره علمی برگزار شده تا آنچه به صورت تئوری می آموزند را در حین کار با مسائل عملی مطابقت دهند.

عالمی نیسی در زمینه واگذاری 52اختیار جدید وزارتخانه ها به استان ها هم گفت: هرچه به سمت تمرکز زدایی حرکت کنیم و وزارتخانه ها به سازمان های تابع خود در استان ها تفویض اختیار کنند قدم خیری در حل مشکلات مردم خواهد بود.*سایت استانداری خوزستان.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید