1. هم‌رده
  2. قوانین و مقررات
  3. قوانین اداری استخدامی
  4. گزارشات مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارشات مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

این لایحه نسبت به قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای تغییرات قابل توجهی است. این لایحه مشتمل بر ۶۷ مورد اصلاح در قانون آزمایشی است که برخی از اصلاحات تغییرات عمده در نحوه مدیریت دستگاههای اجرای، ارائه خدمات عمومی، رعایت حقوق شهروندان و ارباب رجوع، جداول و امتیازات حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان و تبیین وظایف و اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.

لینک دانلود گزارشات مرکز پژوهش های مجلس

همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنوان مروری بر کلیات لایحه و محورهای تصمیم گیری، نوشته است: اهمیت این قانون به کلیدی بودن نقش بوروکراسی و نظام اداری در توسعه کشور مربوط می شود که از یک طرف مجری نظام اداری و ابزار اجرای برنامه های توسعه کشور و از طرف دیگر خود موجد و مولد برنامه های توسعه است.

لایحه پیشنهادی در فصول مرتبط با نقش و اندازه دولت، برخی مناسبات و قواعد مالی و اداری جدید را در شیوه ارائه کالاها و خدمات عمومی دستگاههای دولتی پیشنهاد داده است بدون اینکه آسیب شناسی درستی از اجرای ده ساله این قانون داشته باشد.

ابداع پدیدههایی نوین به نام «واحدهای عملیاتی» و «مدیریت محلی» به منظور ارائه خدمات، راهبردها و فناوریهای انجام وظایف و ایجاد «سازمانهای تنظیمگر صنفی- تخصصی»، ساختارها و قواعدی را به وجود آورده که بدون شک مجموعه نظام دیوانسالاری و اداره امور کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اینک این سؤال کلیدی مطرح است که آیا در نسخه های تجویزی، به اقتضائات ایران و شرایط و بسترهای مورد نیاز توجه شده است؟

مطالعات تطبیقی و سیاستهای آزموده در ایران نشان میدهد که اتخاذ چنین سیاستها و برنامه هایی واجد الزاماتی همچون ظرفیت سازی اداری، کنترل فساد، حاکمیت قانون و تمرکززدایی سیاسی یا واگذاری قدرت است که باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست