پیش‌نویس برنامه ششم توسط سازمان مدیریت بازنگری شد

0
پیش‌نویس برنامه ششم توسط سازمان مدیریت بازنگری شد
پیش‌نویس برنامه ششم توسط سازمان مدیریت بازنگری شد

پاراف پیش‌نویس برنامه ششم توسط سازمان مدیریت بازنگری شد: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار و گزارش سازمان مدیریت درباره تدوین برنامه ششم توسعه ارائه شد. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: دولت در مطابقت برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی دارد و اقتصاد مقاومتی برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و مقابله با سیاست تحریم است.

در گزارش سازمان مدیریت اعلام شده که همه بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکردی پنج گانه حاکم بر آن در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و لازم است دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را با دقت مورد بررسی قرار دهند و در جلسه آتی ستاد نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند تا اطمینان حاصل شود که برنامه ششم توسعه کشور کاملاً براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده باشد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری مبنی بر لزوم مطابقت برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی افزود: همه اعضای دولت اهتمام جدی دارند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود و هیچ‌کس در دولت نسبت به این موضوع تردیدی ندارد.

جهانگیری افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند که یکی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و دیگری مقابله با سیاست تحریم است تا اگر در مقاطع مختلف فشاری بر اقتصاد کشور وارد شد، بتواند در برابر این فشارها استقامت کند.

در تدوین برنامه ششم توسعه تلاش شده احکام و اهداف کمی برنامه مبتنی بر ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد و مغایرتی با هیچ یک از این ۲۴ بند نداشته باشد.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر بازنگری و تدوین برنامه ششم توسعه براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: در گزارش سازمان مدیریت اعلام شده که همه بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکردی پنج گانه حاکم بر آن در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و لازم است دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را با دقت مورد بررسی قرار دهند و در جلسه آتی ستاد نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند تا اطمینان حاصل شود که برنامه ششم توسعه کشور کاملاً براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده باشد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این جلسه گزارشی از فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه ارائه کرد و گفت: در تدوین برنامه ششم توسعه تلاش شده احکام و اهداف کمی برنامه مبتنی بر ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد و مغایرتی با هیچ یک از این ۲۴ بند نداشته باشد.

نوبخت افزود: پس از دیدار اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با رهبر معظم انقلاب، جلساتی برای بازنگری و اصلاح برنامه ششم توسعه براساس انتظارات و مطالبات مطرح شده از سوی ایشان برگزار و تلاش شد هیچ موضوعی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه مغفول نماند. وی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان رافع مشکلات اقتصاد کشور یاد کرد .در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح شد که تمام بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رویکردهای پنج گانه حاکم بر این سیاست‌ها و نیز مصوبات شورای اقتصاد که پیشتر در قالب برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی تهیه شده بود، در تدوین برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است. ایران.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید