راه و رسم مديريت در حرکت امام ‏حسين ع

0
راه و رسم مديريت در حرکت امام ‏حسين ع
راه و رسم مديريت در حرکت امام ‏حسين ع

پاراف راه و رسم مديريت در حرکت امام ‏حسين ع : نهضت حسينى نمايشگاهى است از عظمت و علوّ استعدادهاى انسانى؛ نمايشگاه تصميم‏گيرى، تدبيرو مديريت در شرايط بحرانى. نويسنده در اين مقاله كاركردهاى آشكار عاشورا در حوزه جذب و هدايت نيروها و اصحاب از مدينه تا كربلا را مورد بحث قرار داده است. وى تأكيد دارد كه امام‏ حسين(ع) در تمام ابعاد مهارتهاى مديريتى اعم از مهارت فنى (نظامى)، سياسى، اجتماعى و انسانى شايستگى كامل و در حد عالى را دارا بوده است.

اكنون قرنهاست كه بشر با بهره‏گيرى از توانمندى‏هاى شناختى خود به مفهوم «مديريت» انديشيده و با تأمّل در آن زندگى خود را بهبود بخشيده است و با كاربستهاى دانش مديريت در زندگى به فراست دريافته است كه در عرصه زندگى اجتماعى ملزم به پذيرش يك نظام رهبرى و مديريت است. نكته حائز اهميت اين است كه اين كوششها نشانه تحقق كامل آن به حساب نمى‏آيد و چه بسا دانسته‏هاى موجود در اين باره بسيار بيشتر از نادانسته‏ هاى محتمل است. در اين ميان اديان بزرگ الهى نيز چه در قالب تعاليم دينى كه عمدتاً مبتنى بر وحى استوار بوده است، و چه در سيره عملى پيامبران به اين‏امر توجه ويژه‏اى نشان داده‏اند. پيامبران موفق شده‏اند كه عالى‏ترين نمودهاى رهبرى را در طول تاريخ تمدن بشرى به نمايش بگذارند. در دين مبين اسلام، بارزترين نشانه‏هاى شيوه رهبرى و مديريت در كلام و سيره رسول گرامى اسلام(ص) و سلاله پاك او حسين(ع) به ويژه نهضت عاشورا تجسّم يافته است. زيرا اصولاً در منطق شيعه، امامت و ولايت ركن اساسى مديريت دينى محسوب مى‏شود و از جايگاه و رفعت بالايى برخوردار است.

از آنجا كه هر پديده‏اى مى‏تواند داراى دو نوع كاركردهاى آشكار و پنهان باشد، در اين مقاله صرفاً كاركردهاى آشكار عاشورا در حوزه مديريت و رهبرى مورد بررسى قرار خواهد گرفت، هر چند كاركردهاى پنهان آن مهم‏تر از جنبه‏هاى آشكار است لكن نياز به فهم بسيار عميق دارد كه از عهده نگارنده خارج است، همچنين عده‏اى از انديشمندان اسلامى مانند شهيد آيت الله مرتضى مطهرى معتقدند علم بشر، از تبيين تمام اهداف و فلسفه حماسه حسينى قاصر است.

در عين حال چنانچه از دريچه مديريتى به نهضت حسينى توجه شود مى‏توان مجموعه آموزه‏هاى مديريت و رهبرى اين نهضت را در سه حوزه يا سطح اساسى دريافت و تبيين ‏نمود:

1. مديريت امام ‏حسين(ع) در حوزه جذب و هدايت نيروها و اصحاب از مدينه تا كربلا،

2. مديريت امام‏ حسين(ع) در حوزه هدايت و بيدارى جامعه اسلامى؛

3. مديريت امام‏ حسين(ع) در حوزه هدايت جامعه جهانى.

منبع: مجله حكومت اسلامى , شماره ۲۶ زمستان 1381

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here