بخشنامه شماره ۸۳۳۲۳۳ سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامانه مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی

0
سامانه مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی
سامانه مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی

پاراف بخشنامه شماره ۸۳۳۲۳۳ سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامانه مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی : در راستای اجرای بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اهداف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت بخشنامه شماره ۸۳۳۲۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ از سوی سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ گردید.

در این بخشنامه تصریح شده است که اطلاعات ماخوذه از این سامانه، در قالب گزارشهای تفصیلی و داشبورد مدیریتی در اختیار رییس جمهور و اعضای دولت قرار خواهد گرفت.

کی از تدابیر مهم رهبر انقلاب در سالهای گذشته، ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام اداری» بود که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و کلیه‌ مخاطبان آن شامل قوای سه ‌گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ستاد کل نیروهای مسلح موظف شدند زمان‌ بندی مشخصی برای عملیاتی شدن آن تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.

دانلود بخشنامه شماره ۸۳۳۲۳۳ سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سامانه مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی

در بند ۱۰ این سیاست ها، چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز مورد تاکید قرار گرفته است که بر این اساس، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ای را به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.

فرصت ثبت و به روزآوری اطلاعات مورد نیاز، حداکثر ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه خواهد بود

بر اساس این بخشنامه، مقرر شده «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی»، در این سازمان مستقر شود و کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به ثبت، تکمیل، اصلاح و به روزآوری اطلاعات مربوط به تشکیلات خود اعم از نمودار سازمانی، تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و شاغلین ستاد دستگاه و واحدهای خارج از مرکز اقدام کنند.

همچنین در این بخشنامه جمشید انصاری به دستگاههای دولتی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تصریح شده است که اطلاعات ماخوذه از این سامانه، در قالب گزارشهای تفصیلی و داشبورد مدیریتی در اختیار رییس جمهور و اعضای دولت قرار خواهد گرفت و مسئولیت صحت و روزآمدی اطلاعات مذکور، به عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی خواهد بود.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here