مدیران زمینه لازم برای رشد کارمندان را فراهم کنند

0

پاراف خبر مدیران زمینه لازم برای رشد کارمندان را فراهم کنند به نقل از مهر : رضا برومند معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت: مدیران باید فضا و بستر لازم برای رشد کارمندان را فراهم کنند. ویاظهار داشت: انگيزه يكی از مهمترين عوامل رشد، شكوفايی و حركت است و اگر در سازمان و كارمندانش انگيزه لازم وجود نداشته باشد آن سازمان نمی تواند به پويايی و رشد لازم دست پيدا كند.

وي اضافه كرد: منابع انسانی يكی از مهمترين و ارزشمندترين منابع و دارايی ها و عامل اصلی پويايی يك سازمان و دستگاه است و مديران بايد برای افزايش انگيزه در كارمندان برنامه داشته باشند و آنها را به حركت وادارند.

وي گفت: مدير بايد انرژی كارمند خود را در مسير كارآمدی و افزايش بهره وری هدايت كند و اجازه ندهد كارمند با كارهای حاشيه ای و زايد انرژی خود را در محيط كار هدر بدهد.

معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری هرمزگان به علل روان شناختی انگيزه كار اشاره كرد و بيان داشت: يك كارمند سر وقت در محل كار خود حاضر می شود و كار می كند، با اين انگيزه كه مبلغ اضافه كار و حقوقش كاهش نيافته و توبيخ نشود اما كارمند ديگری با انگيزه ارتقا رتبه و موثر واقع شدن ، كار انجام می دهد كه قطعا نحوه كار و فعاليت اين دو كارمند با هم تفاوت زيادی دارد.

برومند ادامه داد: مديران بايد كارمندان خود را تحليل كرده و انگيزه آنها را از كار بدانند و با تصميمات درست، تشويق های به موقع و بر طرف كردن مشكلات و رفع دغدغه های ذهنی كارمند، فضا و بستر لازم را برای رشد تك تك كارمندان فراهم كنند كه در نهايت به رشد و پيشرفت دستگاه و عملكرد دست يابند.

وی با بيان اينكه در ايجاد انگيزه ابتدا بايد به نيازهای فيزيولوژيك نيروی انسانی توجه كرد افزود: توجه لازم به نيروی انسانی و تشريح چشم انداز و اهداف دستگاه برای وی و همچنين ايجاد امنيت شغلی و رفع نياز های اجتماعی كارمندان، موجب مي شود آنها به سازمان احساس تعلق پيدا كرده و با دلسوزی فعاليت كنند.

وی همچنين به ارتباط سن و انگيزه اشاره كرد و ياد آور شد: معمولا افراد در سنين 30 سالگی بيشترين انگيزه را برای رشد و شكوفايی دارند و بايد با واگذاری مسئوليت های متناسب برای اين افراد زمينه لازم را فراهم كرد تا در مسير درست انرژی خود را صرف پيشرفت خود و دستگاه خود کنند.

برومند تصريح كرد: وقتی شخصی به عنوان مدير مسئوليت پذيرفت بايد مسئوليت وظايف آن پست را و پيامدهای انتخاب خود را نيز بپذيرد و يكی از سنگين ترين وظايف هر مديری هدايت نيروی انسانی زير مجموعه، ايجاد انگيزه در آنها و كمك به رشد و شكوفايی پرسنل است و در ادامه با يك مجموعه همراه و هم دل می تواند وظايف سازمانی خود را به نحو احسن انجام دهد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here