تفاوت و تبعیض زیاد در پرداخت حقوق و دستمزد!؟

0
کارکنان بانکها
کارکنان بانکها

پاراف گزارش تفاوت و تبعیض زیاد در پرداخت حقوق و دستمزد!؟ : کارشناسان بازار کار می گویند در حال حاضر، حداقل دستمزد حدود ۶۰۹ هزارتومانی کارگران توان تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را ندارد و این رقم حداکثر تامین کننده هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران خواهد بود و برای کسری موجود در این بخش، افراد مجبور هستند معمولا در مشاغل دیگری نیز فعالیت کنند.

بیش از نیمی از کل شاغلان کشور معادل ۱۲ میلیون نفر را مشمولان قانون کار تشکیل می دهند که اصطلاحا کارگر خوانده می شوند. در عین حال، چند میلیون نفر دیگر نیز با عنوان کارگری مشغول به فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی کشور هستند که از کمترین حمایت های قانونی نیز برخوردار نیستند.

 در حال حاضر، می توان گفت بیشتر از دوسوم کل مشمولان قانون کار بیمه شده کشور که بالغ بر ۸ میلیون نفر هستند، از دستمزدهای پایینی برخوردارند و عموما توان تامین مایحتاج خود را ندارند.

به گفته ابوی، متاسفانه گروه هایی را داریم که حتی حقوق های زیر حداقل ۶۰۹ هزارتومان دریافت می کنند و از هیچگونه مزایای بیمه نیز برخوردار نیستند. برآوردها نشان می دهد ۵ میلیون نفر کارگر فاقد شناسنامه در کشور وجود دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بخش عمده ای از این دست کارگران زن هستند که در مراکزی مانند مطب های پزشکان، دفاتر وکالت و اصناف کوچک فعالیت دارند.

درصد بالایی از زنان شاغل در این بخش ها حقوق های بسیار پایین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان در ماه دریافت می کنند.مهر.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید