شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه

کمک‌هزینه ازدواج یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است که به‌عنوان هدیه به بیمه‌شدگان اجباری واجد شرایط که تشکیل خانواده می‌دهند پرداخت می‌شود.

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج از بیمه

به گزارش هم‌رده به نقل از تامین، به استناد ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده در صورت احراز شرایط ذیل از کمک هزینه ازدواج بهره مند می شود.

  • بیمه‌شده ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق‌بیمه این مدت از سوی کارفرما پرداخت شده باشد.
  • در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد.
  • ازدواج اول بیمه شده باشد.
  • ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.

همچنین مبلغ کمک‌هزینه ازدواج برابر است با مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف ۲ سال قبل از تاریخ ازدواج تقسیم‌بر ۲۴، در صورتی که مبلغ محاسبه‌شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می‌یابد.

در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بوده و واجد شرایط باشند، پرداخت کمک هزینه ازدواج به هردو نفر انجام می پذیرد.

خاطرنشان می سازد، بیمه شدگان تامین اجتماعی که سالهای قبل ازدواج کرده اند و در زمان ازدواج شرایط فوق را داشته اند و کمک هزینه مذکور را دریافت نکرده اند می توانند برای دریافت آن اقدام کنند.

شرایط دریافت کمک هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه

هرگاه سازمان، بیمه شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام کند و درمان وی به‌صورت سرپایی انجام شود، علاوه بر غرامت دستمزد متعلقه، معادل ۱۰۰ درصد غرامت دستمزد روزانه بابت هزینه هرروز اقامت به بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.

همچنین (در صورت تأیید مراجع پزشکی سازمان) تا زمانی که بیمار نیاز به همراه داشته باشد، علاوه بر مخارج مسافرت بیمار و همراه، معادل ۵۰ درصد حقوق یا دستمزد بیمه‌شده نیز به همراه بیمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

هزینه سفر وفوق العاده هزینه سفر و هزینه همراه به بیمه شدگان اجباری، رانندگان برون شهری ، مقرری بگیران بیمه بیکاری ، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتادگان کلی، بازماندگان وافراد تحت تکفل آن ها تعلق می گیرد.

برای اعزام بیمه‌شده یا افراد تحت تکفل وی موضوع باید در شورای پزشکی مطرح و در صورت تأیید اعزام، نحوه، نوع وسیله سفر و همچنین نیاز بیمار به همراه مشخص شود. هزینه اعزام بیمار طبق نرخ متعارف تعیین و پرداخت می‌شود.

هزینه‌های سفر بیمه‌شده توسط شعبه اعزام کننده و در صورت نیاز بیمار توسط شعبه شهرستان مقصد قابل پرداخت است. مشمولان برای دریافت هزینه‌های فوق باید دفترچه درمانی بیمه‌شده اصلی و فرد بیمار و نظر پزشک معالج مبنی بر لزوم اعزام بیمار را به شعبه ارائه کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.