شهدای کارمندی و کارگری: شهید حبیب الله ارشدی

0

تا کی دل من چشم به در داشته باشد؟ ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد
آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد

پاراف شهدای کارمندی و کارگری: شهید حبیب الله ارشدی : نام پدر: محمدامین تاریخ تولد: ۲۸/۰۴/۱۳۲۷
محل تولد: ایران – کردستان تاریخ شهادت: ۱۶/۰۱/۱۳۶۲
محل شهادت: دیواندره طول مدت حیات: ۳۵ سال
مزار شهید: بهشت محمدی-کردستان

آن روزها که هجوم ابرهای تیره دشمن کشورمان را درنوردید، رادمردی او و همرزمانش گرمابخش دلمان شد. آنها سفر کردند تا ما بمانیم و صد افسوس که درگذر تندباد روزگار، از اوراق دفتر زندگیش جز اندکی به دستمان نرسید.

تا کی دل من چشم به در داشته باشد؟ ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد
آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد

ستاره ای بود که بر آسمان این دیار درخشید.
آن روزها که هجوم ابرهای تیره دشمن کشورمان را درنوردید، رادمردی او و همرزمانش گرمابخش دلمان شد. آنها سفر کردند تا ما بمانیم و صد افسوس که درگذر تندباد روزگار، از اوراق دفتر زندگیش جز اندکی به دستمان نرسید.

شهید حبیب الله ارشدی : نام پدر: محمدامین تاریخ تولد: ۲۸/۰۴/۱۳۲۷
محل تولد: ایران – کردستان تاریخ شهادت: ۱۶/۰۱/۱۳۶۲
محل شهادت: دیواندره طول مدت حیات: ۳۵ سال
مزار شهید: بهشت محمدی-کردستان

شهدای کارمندی و کارگری: شهید حبیب الله ارشدی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here