شهدای کارمندی و کارگری : شهیده فوزیه شیردل

0

پاراف شهدای کارمندی و کارگری : شهیده فوزیه شیردل :دوم اردیبهشت ۱۳۳۸ در شهر کرمانشاه متولد شد و تحصیلات خود را تا پایان دوره راهنمایی ادامه داد. اما به علت علاقه به امورات پزشکی و خدمت به جامعه به عنوان بهیار در بیمارستان کرمانشاه قبول شد. دوره کار آموزی خود را گذراند.

شیرزن بسیجی شهید فوزیه شیردل متولد ۱۳۳۸ کرمانشاه بهیار بیمارستان پاوه بود. این دختر جوان در سخت ترین شرایط جنگ پاوه حاضر نشد صحنه را ترک کند و در ایام اشغال پاوه زیر باران تیرها و انفجارات با شجاعت تمام ایثارگرانه خدمتگزار دلسوز مجروحان بود و با زبان روزه به مداوای آنان اهتمام داشت.

او که حتی با وجود جراحت خودش حاضر نبود میدان جنگ را ترک کند با اصرار شهید دکتر چمران که خوف اسارت او را داشت در حالی که بشدت مجروح شده بود قرار شد به همراه سایر مجروحین به عقب تخلیه شود که تروریست های آمریکایی به پیکر مجروح و نیمه جان او هم رحم نکردند و او و سایر مجروحان را آماج خود قرار دادند تا این فرشته خونین بال پیش از اذان روزه ی خود را با آب کوثر افطار کند و به آرزوی خود برسد.

فوزیه علاقه زیـادی به امام داشت و در اتاقش عکسی از امام خمینی را نصب کرده بود .

یک روز رئیس بیمارستان دکتر عارفی (که بعدا به خارج فرار کرد) برای سرکشی به  اتاقها آمد. تا عکس امام را دید با عصبانیت از فوزیه خواست که عکس را بردارد ،در غیر اینصورت یک ماه از حقوق خبری  نیست .فوزیه در جواب او گفت اتاق متعلق به من است و دوست دارم  عکس به دیوار اتاق نصب باشد و اگر اخراج شوم عکس را بر نمی دارم. و من برای اعتقادم ارزش قائلم .

فوزیه برای همکارانش احترام بسیار قائل بود از همه مهم تر چقدر برای مستخدمین بیمارستان احترام قائل بود . خودش غذای آنها را می گرفت و برایشان به داخل اتاق می برد.

فوزیه همیشه به خواهران و دوستان و اقوام سفارش میکرد حجاب را رعایت کنند . وقتی به مدرسه می رفت چندین بار به خاطر حجاب اسلامی از طرف اسلامی از طرف مدیر مدرسه تنبیه شد، اما حجابش را حفظ کرد.

فوزیه شیردل در تاریخ ۲۵/۵/۵۸ هنگام محاصره شهر پاوه ( منطقه اورامانات) توسط گروهک های ضد انقلاب کومله و دموکرات در حین خدمت در بیمارستان ۴۰ تخت خوابی شهر پاوه مورد اصابت گلوله خصم قرار گرفت و به هنگام انتقال به شهر کرمانشاه مجددا هلی کوپتر نیز مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و فوزیه با زبان روزه به همراه دیگر مجروحین به فیض شهادت نائل آمد .

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here