رای ۲۲۸ دیوان درباره عدم لحاظ تفاوت تطبیق در تعیین فوق العاده اضافه کار

رای ۲۲۸ دیوان درباره عدم لحاظ تفاوت تطبیق در تعیین فوق العاده اضافه کار : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۴/۶۱۱ موضوع: ابطال بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی.هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی.

شماره پـرونـده : هـ ع/۹۴/۶۱۱

دادنامه : ۲۲۸ تاریخ : ۱۸/۱۰/۹۵

طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

متن مقرره مورد شکایت : بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی : در صورتی که بنا به درخواست موسسه کارمند موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردد پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار (حداکثر تا سقف ۱۷۵ ساعت در ماه ) بلامانع است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته : مطابق دادنامه شماره ۳۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مصوبه ۲۱/۲/۸۸ هیأت دولت را ابطال نموده، مقرر گردیده که در محاسبه فوق‌العاده اضافه کار، تفاوت تطبیق لحاظ گردد لیکن دانشگاه طرف شکایت بر اساس تبصره بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، فوق العاده اضافه کار را بر اساس همان فرمول قدیمی محاسبه می‌نمایند که موجب تضییع حق اینجانب است، لذا خواهان ابطال بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و احقاق حق خود شده است و در لایحه تکمیلی عنوان داشته بر اساس بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط می‌باشد و مطابق جزء ب از بند (۱۱) قانون بودجه سال ۸۸ و جزء ب بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آمده است، بنابراین بایستی در فوق‌العاده اضافه کار لحاظ شود که مورد شکایت با این مقررات قانونی مغایرت دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و بخشنامه شماره ۳۰۹۶/۲۰۹/د مورخ ۱۸/۸/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و نامه شماره ۱۲۶۹۶/۹۲/۲۲۲ مورخ ۱۴/۷/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، رأی مذکور قابل اجراء نبوده و تفاوت تطبیق در محاسبه مبلغ اضافه کار قابل احتساب نمی‌باشد.

رأی هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی:

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مبنی بر عدم لحاظ تفاوت تطبیق در تعیین فوق العاده اضافه کار به جهت مغایرت با رأی شماره ۳۰۰ مورخ ۶/۶/۹۱ هیأت عمومی و قوانین بودجه سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با عنایت به اینکه اولاً : طبق بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در فوق العاده‌های موضوع بند (۹) ماده ۶۸ قانون مدیریت ( از جمله اضافه کار ) قابل لحاظ نمی‌باشد. ثانیاً: بند مورد شکایت توسط هیأت امناء دانشگاه به تصویب رسیده که بر اساس بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم در حدود اختیارات بوده و هیأت امناء توانسته است مصوبه را هر چند مغایر سایر قوانین باشد به تصویب برساند، بنابراین مورد شکایت مغایر قانون یا خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌گردد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.