حداکثر مهلت اقدام برای بیمه بیکاری چقدر است؟

0
بیمه بیکاری
بیمه بیکاری

پاراف حداکثر مهلت اقدام برای بیمه بیکاری چقدر است؟ :

۱- سئوال: حدود ۸ سال است که مشمول بیمه کارگران ساختمانی هستم و ۶ ماه است که بیکارم .آیا می‌توانم از بیمه بیکاری استفاده کنم؟

پاسخ: امکان استفاده از بیمه بیکاری، برای کارگران ساختمانی، فعلاً مقدور نیست. با این‌که بیمه کارگران ساختمانی از نوع بیمه‌های اجباری است و قاعدتاً باید بتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند، اما بر اساس ماده ۴ «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، مصوب سال ۱۳۸۶، بیمه بیکاری در شمار تعهدات موضوع این قانون نیست.

در این ماده می‌خوانیم:«تعهدات موضوع این قانون، شامل موارد زیر است که به بیمه شده، درصورت احراز شرایط، ارائه خواهد شد: ‎‎‎الف – حوادث و بیماری‌ها؛ ‎‎‎ب – غرامت دستمزد؛ ‎‎‎ج – ازکارافتادگی‌؛ ‎‎‎د – بازنشستگی‌؛ ‎‎‎هـ – فوت‌.» از سوی دیگر، بیمه کارگران ساختمانی، به لحاظ ساختار مالی و دریافت حق بیمه، بیشتر به بیمه‌های خویش‌فرما شباهت دارد تا بیمه‌های اجباری.

بر همین اساس، پایگاه اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده کارگران ساختمانی از بیمه بیکاری آورده است:«[کارگران ساختمانی به علت] موقتی بودن [شغل] و پرداخت مستقیم حق‌بیمه سهم بیمه‌شده، توسط خود کارگر و فقدان ابزار لازم برای کنترل اشتغال و بیکاری بیمه‌شده، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.

ضمن این‌که، ٣ درصد حق‌بیمه مربوط به بیمه بیکاری [نیز،] از این افراد دریافت نمی‌شود.» البته طی ماه‌های اخیر، گام‌هایی برای ایجاد «صندوق بیمه بیکاری کارگران ساختمانی» برداشته شده است، اما این برنامه‌ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب، فاصله زیادی دارد.

۲- سئوال: دوازده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارم. سه سال است که بیکار شده‌ام، اما اقدامی برای دریافت مستمری بیکاری انجام نداده‌ام. آیا اکنون می‌توانم تقاضای برقراری مستمری بیمه بیکاری کنم؟

پاسخ: طبق ماده ۶ «قانون بیمه بیکاری»، «بیمه‌شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری ایام بیکاری را خواهند داشت: ‌الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن، حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد؛ ب – بیمه شده، مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌ به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز، با عذر موجه و با تشخیص هیئت حل اختلاف، تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود؛ ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر ‌واحدهای ذی‌ربط، با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین‌اجتماعی تسلیم نماید.

۳- سئوال : آیا برقراری مستمری بازماندگان پس از ۲۰ سال، ممکن است؟ خانمی ۳۰ ساله و مجرد هستم. مادرم در سال ۱۳۷۰، در یک شرکت ریسندگی مشغول به کار بود، اما به علت سرطان ریه، در سال ۱۳۷۶ فوت کرد. تا به حال پیگیر برقراری مستمری بیمه آن مرحوم نشده‌ام، اما اکنون نیاز دارم و می‌خواهم اقدام کنم. آیا می‌توانم این کار را انجام بدهم؟ با توجه به این‌که بیماری مادرم ناشی از کار بوده‌است، آیا می‌توانم از شرکتی که در آن کار می‌کرد، خسارت یا دیه طلب کنم؟ مستمری پرداختی به من چه قدر خواهد بود؟

پاسخ : اطلاعاتی که ارائه داده‌اید چندان دقیق نیست. مشخص نشده که سابقه پرداخت حق بیمه مادر مرحومتان چقدر بوده و این‌که آیا درباره این ادعا که بیماری مادرتان ناشی از کار بوده‌است، مدارک محکم و قابل استنادی دارید یا نه؟ آیا مادرتان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ که بر اثر بیماری فوت کرده‌اند، تحت پوشش بیمه از کار افتادگی یا ایام بیماری بوده‌اند؟

با توجه به گذشت نزدیک به ۲۰ سال از فوت مادرتان، ارائه ادله‌ای که بتواند ادعای شما را در این زمینه ثابت کند، کمی مشکل است. با این حال، در صورتی‌که مطابق قانون، سابقه پرداخت حق بیمه توسط مادر مرحومتان به اندازه‌ای باشد که بتوان برای شما مقرری بازماندگان تعیین کرد، شما می‌توانید با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی، تقاضای برقراری مستمری بازماندگان را ارائه دهید، تا با رعایت ضوابط و مقررات، اقدام شود.

مطابق بندهای سه گانه ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی، بازماندگان این افراد، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را دارند: «۱ـ بیمه‌شده بازنشسته؛ ۲ـ بیمه‌شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر؛ ۳- بیمه شده‌ای که درده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر این‌که ظرف آخرین سال حیات، حـق بیمـه ۹۰ روز کـار را پرداخت کرده باشد.»

با توجه به اطلاعاتی که ارائه داده‌اید، ممکن است هر کدام از این سه حالت با وضعیت شما تطبیق داشته باشد یا این‌که مشمول هیچ‌کدام از این موارد نشوید. بنابراین، پیش از هر چیز، پیشنهاد می‌کنیم ضمن جمع‌آوری سوابق و مدارک مادر مرحومتان، به یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنید و با طرح خواسته خود در واحد مشاوره، از آنها راهنمایی بخواهید.

شکایت و دریافت غرامت از محل کار مادرتان نیز، منوط به تأیید پزشکان معتمد سازمان تأمین اجتماعی است که در این صورت هم، چیزی بابت غرامت از سوی کارخانه به شما پرداخت نخواهد شد؛ بلکه کارخانه موظف است بابت عدم اقدام در سالم‌سازی فضای کار، مبلغ مقطوعی را بابت جریمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.

در این صورت، شما استحقاق برقراری مستمری بازماندگان را، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه توسط مادرتان، خواهید داشت. اما همان‌طور که اشاره شد، اثبات چنین موضوعی، با گذشت نزدیک به ۲۰ سال از فوت مادرتان، ساده نیست.خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here