آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت کشور

0
آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت کشور
آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت کشور

 پاراف آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت کشور : وزارت کشور به منظور فراهم نمودن موجبات حفظ و امنیت در سراسر کشور و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی و اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران و همچنین شناسایی و تعیین هویت افراد و رفع بحران‌های ناشی از حوادث و وقایع غیرمترقبه، تأسیس شده است.

وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی بوده و سازمان ثبت احوال کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جزو سازمان‌های تابعه وزارت کشور می‌باشند.

اهداف وزارت کشور

– فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور
– تامین آزادیهای سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی
– اجرای سیاست عمومی دولت بمنظور پیشبرد برنامه های اجتماعی،اقتصادی عمرانی
– حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی
– نظارت بر اداره امورمناطق کشور از طریق استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و دهداران
–  شناسائی و تعیین هویت افراد
– مدیریت و رفع بحرانهای ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه.

مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت کشور

– تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها .
– تمشیت امور نیروی انتظامی .
– تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی .
– زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها .
– هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها .
– ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری .
– هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت .
– سیاست گذاری ،راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی .
– اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی .
– برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات .
– هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها .
– برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح
غیر مترقبه .
– شناسائی وتعیین هویت ایرانیان .

ساختار سازمانی و معاونتها و زیرمجموعه ها

 1. حوزه وزیر
 2. دفتر وزارتی
 3. مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل
 4. مرکز مدیریت عملکرد بازرسی  وامور حقوقی
 5. مرکز امور اجتماعی وفرهنگی
 6. مرکز حراست
 7. مرکز توسعه دولت الکترونیک وفناوری اطلاعات وآمار
 8. مرکزمطالعات راهبردی وآموزش
 9. قائم مقام وزیر در امور مجلس
 10. دفتر امور مجلس و بررسی طرح ها و لوایح
 11. اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور
 12. گزینش
 13. مشاوران
 14. معاونت امنیتی وانتظامی
 15. دفتر امور امنیتی
 16. دفتر امور انتظامی
 17. دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
 18. دفتر امور مرزی
 19. معاونت سیاسی
 20. دفتر امور سیاسی
 21. دفتر انتخابات
 22. دفتر تقسیمات کشوری
 23. معاونت عمران و توسعه شهری و امور روستایی
 24. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 25. دفتر حمل ونقل ودبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
 26. دفتر امور شوراها ی اسلامی شهر و روستا
 27. معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای
 28. دفتر برنامه ریزی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای
 29. دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال
 30. معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 31. اداره کل توسعه منابع انسانی
 32. دفتر برنامه ریزی وبودجه
 33. اداره کل امور مالی و ذیحسابی
 34. اداره کل امور رفاه وپشتیبانی
 35. دفترتشکیلات و روشها

سازمان های تابعه

 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 2. سازمان ثبت احوال كشور
 3. سازمان مدیریت بحران کشور
 4. شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور
 5. مرکز آسیاسی زلزله

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید