اعضا هیات مدیره شرکت نفت چقدر پاداش دریافت می کنند؟

0

پاراف اعضا هیات مدیره شرکت نفت چقدر پاداش دریافت می کنند؟ : طرح یک فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران این هفته و البته بعد از حدود سه ماه تاخیر به صحن علنی مجلس می آید تا درباره آینده ساختار مهم ترین بخش وزارت نفت کشور و به نوعی مهم ترین منبع درآمد کشور تصمیم گیری شود.

براساس ماده ۴ این اساسنامه سرمایه این شرکت ۸۹۴۵۶۲۶۲۰ میلیون ریال و منقسم به ۸۹۴۵۶۲۶۲ سهم ده میلیون ریالی با نام است که صد در صد آن متعلق به دولت است و تماما پرداخت شده است.

همچنین درباره وظایف این شرکت نوشته شده:« موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت های تصدی و انجام فعالیت های بالادستی نفت و صنایع وابسته و تجارت نفت در داخل و خارج از کشور.»

در این اساسنامه که ۸۸ ماده دارد به نحوه اداره شرکت نفت، مجمع عمومی، وظایف، اعضا، هیات مدیره و… پرداخته شده است.

در بخشی از این اساسنامه درباره پاداش و مزایا آمده است:« مجمع عمومی می تواند تخصیص مبلغ معینی را پاداش سالانه هیات مدیره و مدیرعامل به طور خاص تصویب کند. حداکثر مبلغ پاداشی هریک از اعضا هیات مدیره و مدیرعامل تحت هر عنوان نباید به ترتیب از دوبرابر و سه برابر مجموع حقوق و مزایای ثابت ماهانه او در پایان مالی مورد رسیدگی بیشتر باشد.»

براساس این اساسنامه اعضا هیات مدیره را وزیر نفت انتخاب می کند و باید در مجمع عمومی منصوب شوند. *صدای اقصاد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید