فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات مجاز اعلام شد

0
ممنوعیت و حساسیت در انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
ممنوعیت و حساسیت در انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

پاراف فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات مجاز اعلام شد : نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارتخانه‌ها اجازه دادند تا با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کنند.

براساس ماده ۴۶ طرح مذکور به وزارتخانه‌‌‌‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند

نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۹ آذرماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده ۴۶ این طرح با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۶ طرح مذکور به وزارتخانه‌‌‌‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند.معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا صرف اجرای طرحهای تملک دارایی‏های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب و تجمیع ساختمان های اداری نمایند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here