مهاجر فرست و مهاجر پذیرترین استان های کشور را بشناسید!

0
مهاجر فرست و مهاجر پذیرترین استان های کشور
مهاجر فرست و مهاجر پذیرترین استان های کشور

پاراف مهاجر فرست و مهاجر پذیرترین استان های کشور را بشناسید! : مرکز آمار ایران اعلام کرد که استان های البرز، اصفهان، گیلان، یزد و مازندران بالاترین آمار جذب مهاجر و استان های خوزستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان و فارس کمترین خالص مهاجرت را طی سالهای 1385 تا 1390 به خود اختصاص داده اند. در طی دوره یاد شده 13 استان مهاجرپذیر و 18 استان مهاجرفرست بودند.

استان های مهاجرپذیر از میزان بیکاری کمتری در مقایسه با استان های مهاجرفرست برخوردارند، میزان بیکاری در استان های مهاجرفرست سیستان و بلوچستان و خوزستان که در صدر استان های مهاجرفرست قرار دارند، به ترتیب برابر با29٫2 و 25٫7 درصد بود.

همچنین در بین افرادی که به استان های مهاجرفرست عزیمت کرده اند، سهم پیروی از خانوار و تحصیلات در مقایسه با افرادی که به استان های مهاجرپذیر مهاجرت کرده اند، بیشتر بود . سهم جستجوی کار ، شغل بهتر و دستیابی به مسکن مناسبتر در بین افرادی که به استان های مهاجرپذیر عزیمت کرده اند، بیشتر بود.

بررسی وضعیت بیکاری استان های مهاجرپذیر و مهاجرفرست نشان از تفاوت قابل توجه این شاخص بین استان های مهاجرپذیر و مهاجرفرست دارد. استان های مهاجرپذیر از میزان بیکاری کمتری در مقایسه با استان های مهاجرفرست برخوردارند، میزان بیکاری در استان های مهاجرفرست سیستان و بلوچستان و خوزستان که در صدر استان های مهاجرفرست قرار دارند، به ترتیب برابر با29٫2 و 25٫7 درصد بود.

غیراز استان تهران،اغلب استانهای مهاجرفرست در مقایسه با استانهای مهاجرپذیر بدون احتساب نفت ،سرانه تولید ناخالص داخلی پایین تری دارند.

استان های مهاجرپذیر، استان البرز با 16٫7 درصد و استان گیلان با 15٫1 درصد بالاترین میزان بیکاری را در میان استان های مهاجرپذیر داشتند و استان های خراسان جنوبی با 6٫7 درصد و سمنان با 9٫9 درصد حداقل میزان بیکاری را در بین استان های مهاجرپذیر ثبت کردند. همچنین نرخ باسوادی برخی استان های مهاجرفرست همچون سیستان و بلوچستان با 71٫56 درصد و کردستان با 77٫97 درصد در مقایسه با استان های مهاجرپذیر نظیر البرز با 90٫23 درصد، سمنان با 88٫40 درصد و اصفهان با 87٫77 درصد کمتر است.

برخی استان های مهاجرفرست مانند خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، که از سرانه بالای تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت برخوردارند، اما می توان اذعان داشت که تولید نفت نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی این استان ها نداشته است.

استانهای مهاجرپذیر که از سرانه بالایی از نظر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت برخوردارند، به سبب برخورداری از جاذبه اقتصادی مهاجرتی، از قابلیت بالاتری برای جذب مهاجرین برخوردارند.

ایران در چند دهه اخیر تحولات جمعیتی بی سابقه ای را تجربه کرده و کاهش مرگ و میر، افزایش باروری اواخر دهه 1350 و اوایل دهه 1360 و کاهش باروری در دو دهه اخیر، موجب تغییر میزان و الگوی مهاجرتی شده که این موضوع از مهمترین تحولات جمعیتی است که سبب شده بیش از پیش به نقش تحولات جمعیتی در سیاست گذاری های توسعه ای پرداخته شود.

نتایج یاد شده برگرفته از انجام طرح پژوهش بررسی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی استان های مهاجر پذیر و مهاجرفرست است که توسط پژوهشکده ی آمار بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 و سایر اطلاعات اقتصادی و اجتماعی برگرفته از مرکز آمار ایران به تفکیک استان های کشور انجام شده است.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید