چقدر سابقه بیمه، برای بازنشستگی کافی است؟

1
چقدر سابقه بیمه، برای بازنشستگی کافی است؟
چقدر سابقه بیمه، برای بازنشستگی کافی است؟

پاراف چقدر سابقه بیمه، برای بازنشستگی کافی است؟ : براساس بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، «بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار، به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون». با این حال، موضوع بازنشستگی و چگونگی استفاده از مزایای آن در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی شرح داده شده است.

بر این اساس، افرادی که ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می‌توانند، اگر مرد باشند، با دارا بودن ۵۰ سال تمام و اگر زن باشند، با دارا بودن ۴۵ سال تمام، تقاضای بازنشستگی کنند. همچنین، افرادی که ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، بدون در نظر گرفتن شرایط سنی، بازنشسته خواهند شد.

بر مبنای این ماده قانونی، کسانی که قصد ارائه تقاضای بازنشستگی به سازمان را دارند، باید از شرایط سنی و سابقه‌ای مناسب برخوردار باشند. بر این اساس، افرادی که ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می‌توانند، اگر مرد باشند، با دارا بودن ۵۰ سال تمام و اگر زن باشند، با دارا بودن ۴۵ سال تمام، تقاضای بازنشستگی کنند. همچنین، افرادی که ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، بدون در نظر گرفتن شرایط سنی، بازنشسته خواهند شد. در مورد افرادی مانند شما، که سابقه پرداخت حق بیمه کمتری دارند، باید به بخشی از ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی استناد کرد که به نظر می‌رسد، بر مبنای آن، مردان با رسیدن به ۶۰ سال و زنان با رسیدن به ۵۵ سال، بتوانند با داشتن ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، تقاضای بازنشستگی کنند.

در مورد این دسته از بازنشستگان، حقوق دریافتی از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کارگران، کمتر نخواهد بود. همچنین، افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نیز، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. در این حالت، مردانی که به ۶۰ سالگی و زنانی که به ۵۵ سالگی رسیده باشند، می‌توانند تقاضای خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند، اما باید توجه داشته باشند که در این حالت، مستمری آنها مشمول ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نخواهد شد.

بانوان کارگر با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال سن، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. مستمری این دسته از بانوان برمبنای ۲۰ روز محاسبه خواهد شد.

بر مبنای این ماده قانونی، «مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی‌ و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزدکارگر عادی کمتر باشد.» بنابراین، افرادی که با سابقه کمتر از ۲۰ سال پرداخت حق بیمه، تقاضای بازنشستگی می‌کنند، بر مبنای سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری دریافت خواهند کرد و از مزایای ماده ۱۱۱ بهره‌مند نخواهند شد. پاراف.

یک دیدگاه

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید