حداقل دستمزد کارگران چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

0
حداقل دستمزد کارگران چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟
حداقل دستمزد کارگران چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

پاراف حداقل دستمزد کارگران چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟ : وظیفه تعیین حداقل دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، این شورا در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تشکیل می شود و ریاست آن برعهده وزیر این وزارتخانه است.

افزون بر وزیر، دو نفر از افراد آگاه به مسائل اجتماعی(که یکی از آن ها باید از میان اعضای شورای عالی صنایع انتخاب شود)، به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان(یکی از آن ها باید از بخش کشاورزی باشد) به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران(یک نفر باید از بخش کشاورزی باشد) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در شورای عالی کار حضور دارند.

مدت عضویت همه اعضا، به جز وزیر، دوسال است و هر کدام از آن ها دارای حق رأی در شورا هستند. به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، این شورا باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد. جلسات شورا با حضور ۷نفر از اعضا رسمیت پیدا می کند. شورای عالی کار معمولا سالی یک بار با رأی اکثریت اعضا حداقل دستمزد سالانه را تعیین و ابلاغ می کند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو معیار تعیین کند. معیار نخست، نرخ تورم سالانه است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. معیار دوم، که ظاهراً در تعیین مرجع اعلام نظر کننده کمی ابهام دارد، این است که حداقل دستمزد تعیین شده، صرف نظر از نوع کار محول شده به کارگر و شرایط جسمی و روحی او، باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تأمین کند. با این حال، طی سال های گذشته، معیار دوم به دلیل ابهام در عبارت «مراجع رسمی» کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اعلام حداقل دستمزد، معمولاً در نیمه دوم اسفندماه هرسال انجام می شود. طبق تبصره ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند. باید توجه داشت حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار باید به صورت نقدی پرداخت شود(ماده ۴۲).پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here