بانک ملی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می کند

0
بانک ملی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می کند
بانک ملی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می کند

پاراف بانک ملی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می کند : کارت‌های یاد شده با سقف اعتباری ۶۰ میلیون ریال برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که درخواست کتبی خود را به ادارات کل ذیربط در آموزش و پرورش ارائه نموده‌اند، صادر می‌شود.

برای دریافت کارت‌های یادشده نیازی به حضور متقاضی برای تشکیل پرونده در شعب بانک ملی ایران و ارائه ضامن و یا هر گونه وثیقه نبوده و کارت‌ها پس از ارسال فایل مشخصات کارکنان، تنها با گواهی کسر از حقوق گروهی از سوی وزارت آموزش و پرورش، صادر و در شعبه تعیین شده از سوی متقاضی در اختیار وی قرار می‌گیرد.

این کارت برای خرید کالا دارای یک دوره اعتبار سه ماهه می‌باشد که در طول این مدت دارندگان کارت می‌توانند از مراکز و فروشگاه‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کالای مصرفی بادوام تولید داخل را خریداری کنند. این کارت‌ها برای کارکنانی که حقوق ماهیانه آنان کمتر از ۱۵ میلیون ریال است، صادر می‌شود. نرخ سود کارت‌های مذکور ۱۲ درصد می‌باشد و دوره بازپرداخت آن نیز یک دوره ۲۴ ماهه است.

برای دریافت کارت‌های یادشده نیازی به حضور متقاضی برای تشکیل پرونده در شعب بانک ملی ایران و ارائه ضامن و یا هر گونه وثیقه نبوده و کارت‌ها پس از ارسال فایل مشخصات کارکنان، تنها با گواهی کسر از حقوق گروهی از سوی وزارت آموزش و پرورش، صادر و در شعبه تعیین شده از سوی متقاضی در اختیار وی قرار می‌گیرد. روابط عمومی بانک ملی ایران

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید