نور طبیعیِ محیط کار و تاثیر آن بر سلامت کارمندان

0

پاراف نور طبیعیِ محیط کار و تاثیر آن بر سلامت کارمندان : افرادی که بیشتر در معرض نور طبیعی قرار دارند در مجموع بیشتر فعالیت جسمی دارند و کیفیت و مدت زمان خواب آنان به مراتب بهتر است. همچنین الگوی زندگی آنان در مقایسه با افراد دیگر کیفیت بیشتری دارد.  شواهد محکمی وجود دارد که تایید می‌کند قرار گرفتن در معرض نور به خصوص در طول روز و هنگام صبح به دلیل تاثیری که بر خلق و خو، متابولیسم و سطح هوشیاری دارد بر سلامت افراد تاثیر مثبتی خواهد داشت. کارمندان از جمله افرادی هستند که به طور معمول و بدون آنکه فرصتی برای بهره‌مندی از نور طبیعی داشته باشند در فضاهای بسته، بیشتر ساعات روز را سپری می‌کنند. نتایج این مطالعه تایید می‌کند که قرار گرفتن در معرض نور در طول‌ ساعت‌های روز تاثیر قابل توجهی بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد و بدون شک حتی بازده کاری کارمندان را نیز بهبود می‌بخشد.

در این بررسی ۴۹ کارمند و کارگر شیفت روز، مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع ۲۷ نفر از آنان در محیط‌های بدون پنجره و ۲۲ نفر دیگر در فضاهای دارای پنجره مشغول به کار بودند. متخصصان در این مطالعه کیفیت زندگی و خواب آنان را مورد ارزیابی قرار دادند.

«ایوی چئونگ»، یکی متخصصان در این حوزه گفت: نور مهمترین عامل مقارن‌سازی برای مغز و بدن است و هماهنگی صحیح ریتم زیست‌شناختی بدن با گردش روزانه زمین برای سلامت ضروری است.در حقیقت متخصصان دریافتند افرادی که در محیط‌های کارشان پنجره وجود دارد و از نور طبیعی در طول روز بهره‌مند می‌شوند در مقایسه با گروهی که در محیط بسته کار می‌کنند به طور متوسط ۴۶ دقیقه بیشتر خواب شبانه دارند.*ایسنا.

نور طبیعیِ محیط کار و تاثیر آن بر سلامت کارمندان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here