مدیریت محله در قانون خدمات کشوری!

0
مدیریت محله در قانون خدمات کشوری!
مدیریت محله در قانون خدمات کشوری!

پاراف مدیریت محله در قانون خدمات کشوری! : قانون مدیریت خدمات کشوری آنقدر در ساماندهی وضعیت کارمندان و کارکنان دولت و دستگاههای دولتی موفق عمل کرده است که حالا قرار است مدیریت محله ها را نیز بر عهده بگیرد!. در این زمینه علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در همایش هم اندیشی مسوولیت اجتماعی بنگاه های کشور که در هتل همای تهران برگزارشد گفت: باید سیاست هایی را پیگیری کنیم که کمترین عوارض را برای جامعه داشته باشد و در قبال هر گونه عوارضی باید احساس مسوولیت کنیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه داروی بی بدیل جامعه ایران گسترش خیر جمعی است گفت: این سرزمین امروز بیش از هر دوره ای نیاز دارد که همه مراقب هم باشیم.

وی گفت: باید سیاست هایی را پیگیری کنیم که کمترین عوارض را برای جامعه داشته باشد و در قبال هر گونه عوارضی باید احساس مسوولیت کنیم.

ربیعی بیان داشت: در کنار کنش هایی که ما در جامعه انجام می دهیم انسان هایی شکل گرفته اند که باید در قبال آنها احساس مسوولیت کنیم.به گفته وی اگر جامعه سمت و سوی نامناسبی دارد ما مسوول هستیم.

وی در خصوص برخی از ضرب المثل ها نظیر آنکه هرکس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد ، گفت: این نگرشی نادرست است زیرا ما در برابر فرزندان خود ، خانواده ، محیط اولیه ، محیط ثانویه و حتی در برابر خودمان مسوول هستیم.

وی گفت: امروز از مجتمعی بازدید کردم که در آن فرزندانی معلول به لحاظ ذهنی به دنیا آمده اند ، حتی فرد هوشمندی که در کنار او در این مجتمع است رنج می برد.

به گفته ربیعی، جامعه ای که همه بخواهند روی شانه های هم حرکت کنند (زرنگی) ، جامعه مسوولانه نیست. وی تاکید کرد: باید جامعه ای بسازیم که برای حرکت دیگران جا بگذاریم.اگر از مسوولیت پذیری اجتماعی دوری کنیم نمی توانیم به سعادتمندی جامعه برسیم . ما حتی در برابر افرادی که نمی شناسیم مسوول هستیم.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید دولتی فروتن است است گفت: دولت فروتن کمتر از داشته هایش صحبت می کند و همواره نیازمند یادگیری از یکدیگر هستیم.

وی اظهار داشت: در قانون خدمات کشوری مدیریت محله را پیش بینی کرده ایم به طوری که حتی فعالیت ها ی آموزشی را بتوان از این طریق انجام داد.وی تاکید کرد: موضوع مسوولیت اجتماعی باید شفاف شود ، حتی می توانیم حسابرسی خیر جمعی را راه اندازی کنیم.ربیعی معتقد است هنر ما باید این باشد که افراد مسوولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.روابط عمومی وزارت تعاون.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید