سازمان تامین اجتماعی: بیمه بیکاری بدون مستند قانونی قطع نمی شود

2
سازمان تامین اجتماعی: بیمه بیکاری بدون مستند قانونی قطع نمی شود
سازمان تامین اجتماعی: بیمه بیکاری بدون مستند قانونی قطع نمی شود

پاراف سازمان تامین اجتماعی: بیمه بیکاری بدون مستند قانونی قطع نمی شود : در حالی که هر سال در اسفند ماه بیشتر واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکلات مالی و مازاد نیروی انسانی اقدام به تعدیل نیرو کرده و همکاری خود با شمار زیادی از کارگران قرار دادی را قطع می‌کنند سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون افرادی را که بدون میل و اراده خود از کار بیکار می‌شوند و آماده کار هستند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌دهد.

افرادی که بیمه بیکاری می‌گیرند در صورتی که دوباره در شغل دیگری مشغول به کار شوند و یا اینکه از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشین خوداری کند مقرری بیمه بیکاری آنها قطع خواهد شد. تشخیص این مسأله هم بر عهده کمیته‌ای از نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

اما برخی از مقرری‌بگیران می‌گویند: در ماههای اخیر بازرسان تأمین اجتماعی هر ماه به در منزل مراجعه کرده و وضعیت بیکاری فرد بیمه‌شده را بررسی می‌کنند و برخی پس از یکبار مراجعه به علت نبود فرد بیمه شده در منزل، گزارشی مبنی بر قطع مقرری را می‌کنند که این روند بر‌خلاف قانون است.

سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی درباره نحوه قطع بیمه بیکاری توضیح می‌دهد: افرادی که بیمه بیکاری می‌گیرند در صورتی که دوباره در شغل دیگری مشغول به کار شوند و یا اینکه از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشین خوداری کند مقرری بیمه بیکاری آنها قطع خواهد شد. تشخیص این مسأله هم بر عهده کمیته‌ای از نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

رداخت بیمه بیکاری مطابق قانون شرایطی دارد و به هر بیمه شده‌ای نمی‌توان بیمه بیکاری پرداخت کرد زیرا بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد از طرفی بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود

وی می‌افزاید: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری اجازه دارد اشتغال مقرری بگیر را بررسی کند لذا اگر ثابت شود که وی در شغلی مشغول به کار است این سازمان می‌تواند مقرری او را قطع کند البته چنانچه بیمه شده نسبت به این کار اعتراضی داشته باشد می‌تواند مستندات و مدارک لازم را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کند در صورتی که پس از بررسی‌های قانونی از طریق ادارات کار و تأمین اجتماعی عدم اشتغال او اثبات شود برای آن بیمه شده دوباره مقرری برقرار خواهد شد.

او درباره اینکه اگر مقرری بگیر بیمه بیکاری در فواصل زمانی تعیین شده برای انجام حضور و غیاب مراجعه نکند آیا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند مقرری او را قطع کنند، می‌افزاید: چنانچه غیبت بدون عذر موجه بوده و مقرری بگیر مستندات مربوطه را ارائه نکند ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این موضوع به تأمین اجتماعی اقدام به قطع مقرری بیمه بیکاری می‌کنند .وی ادامه می دهد: پرداخت بیمه بیکاری مطابق قانون شرایطی دارد و به هر بیمه شده‌ای نمی‌توان بیمه بیکاری پرداخت کرد زیرا بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد از طرفی بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نصیری می‌افزاید: اگر فرد بیمه شده بدون میل خود و غیر ارادی بیکار شود یا قانوناً قرارداد همکاری او با کارگاه مربوطه در آخر سال به پایان برسد می‌تواند ظرف 30 روز با مراجعه به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست خود را ارائه دهد تا پس از معرفی کتبی ادراه مذکور به تأمین اجتماعی از مزایای این قانون منتفع شود.

نصیری در ادامه درباره مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به مشمولان می‌گوید: پرداخت مقرری بیمه بیکاری به هریک از بیمه شدگان بیکار متفاوت است اما طبق قانون جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی یا دائمی آن برای مجردین حداکثر36 ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر50ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه است. مدیر کل فنی امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی اظهار می‌دارد: میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده است به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفل به ازای هریک از آنها به میزان 10 درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.

در هرحال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد. وی در ادامه با بیان اینکه هم اینک در استان تهران نزدیک به 44 هزار نفر ماهانه مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند می‌افزاید: در حال حاضر حداقل حقوقی که به افراد تحت پوشش بیمه صندوق بیمه بیکاری پرداخت می‌شود 712 هزار و 875 تومان است.
نصیری در پاسخ به این سؤال که آیا به افرادی که تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری هستند عیدی پرداخت می‌شود، اظهار می‌دارد: طبق قانون هیچ گونه عیدی و پاداش به مقرری بگیران در طول دوره استحقاق تعلق نمی‌گیرد.ایران.

2 دیدگاه ها

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید