اظهارات جدید درباره افزایش حقوق سال ۹۷ و فوق العاده های کارمندان دولت

آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی درباره بازنشستگی اصلاح و برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

آئین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی

بر اساس آئین نامه اصلاحی فوق، مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی درباره بازنشستگی اصلاح شد. این اصلاحات به شرح زیر است:

ماده ۹۶: موسسه مکلف است عضو خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح زیر بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذی نفع بازنشسته کند.

  • ۱-۹۶ :مربی آموزشیار/ مربی پژوهشیار، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.
  • ۲-۹۶ :مربی آموزشی/ مربی پژوهشی با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.
  • ۳-۹۶:استادیار آموزشی/ استادیار پژوهشی، با ۳۰ سال سابقه خدمت با سن ۶۵ سال.
  • ۴-۹۶:دانشیار آموزشی/ دانشیار پژوهشی با سن ۶۷ سال.
  • ۵-۹۶: استاد آموزشی/ استاد پژوهشی با سن ۷۰ سال.

تبصره یک: سابقه خدمت مندرج در ردیف‌های ۱ تا ۳ و سن بازنشستگی مندرج در ردیف‌های ۴ و ۵ این ماده برای آن دسته از اعضای هیات علمی که در پنج سال منتهی به احراز شرایط بازنشستگی عضو هیات علمی نمونه کشوری برگزیده باشند، در صورت درخواست عضو ذی نفع و تایید دانشکده محل خدمت وی با تصویب سالانه هیات امنای ذی ربط تا سه سال قابل افزایش است.

تبصره دو: در موارد خاص، بازنشستگی اعضای موضوع بندهای ۴ و ۵ این ماده بدون رعایت شرط سنی مندرج در بندهای یاد شده و با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت با پیشنهاد رئیس موسسه همراه و با ارسال گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تایید وزیر بدون نیاز به اخذ تقاضای بازنشستگی آنان امکانپذیر است.

ماده ۹۷: موسسه می‌تواند اعضای خود را بر اساس شرایط مندرج در بندهای ۴ و ۵ ماده ۹۶ با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای آنان بازنشسته کند.

ماده ۹۸: ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود هستند در صورت پیش‌بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ایثارگران همچون سایر اعضای هیات علمی، تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی خواهند بود

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.