خبرهایی از ایرادات مجلس به لایحه کاهش ساعت کاری زنان و بیمه رایگان مستمندان

0
خبرهایی از ایرادات مجلس به لایحه کاهش ساعت کاری زنان و بیمه رایگان مستمندان
خبرهایی از ایرادات مجلس به لایحه کاهش ساعت کاری زنان و بیمه رایگان مستمندان

پاراف خبرهایی از ایرادات مجلس به لایحه کاهش ساعت کاری زنان و بیمه رایگان مستمندان  : اشرف گرامی‌زادگان مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به تشریح ایراداتی که مجلس به لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص وارد کرده است، پرداخت و از تشکیل جلسه‌ای با کمیسیون اجتماعی مجلس پس از تعطیلات سه‌هفته‌ای مجلس خبر داد.

یکی از ایرادات وارد شده به لایحه کاهش ساعت کاری زنان، استفاده از برخی واژه‌های فاقد شفافیت و حدود مشخص است. به عنوان نمونه در این لایحه از عبارت «معلولیت شدید» استفاده شده است. اختلاف نظر درباره واژه شدید وجود دارد

وی افزود: یکی از ایرادات وارد شده به لایحه کاهش ساعت کاری زنان، استفاده از برخی واژه‌های فاقد شفافیت و حدود مشخص است. به عنوان نمونه در این لایحه از عبارت «معلولیت شدید» استفاده شده است. اختلاف نظر درباره واژه شدید وجود دارد. بنابراین مجلس خواهان مشخص شدن معلولیت شدید شده است. وی افزود: بر اساس نظر نمایندگان مجلس مرجع پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در لایحه کاهش ساعت کاری زنان مثل موردی که در زمینه اعلام تخصیص پلکانی به کار برده بودند، مشخص نیست.

البته می‌توان تخصیص پلکانی را در آیین‌نامه مشخص کرد ولی مرجع پرداخت باید در مصوبه مجلس مشخص شود. علاوه بر آن پیش‌بینی پرداخت بخشی از حق بیمه به عنوان تشویق کارفرما باید در بودجه سالانه لحاظ شود، درغیر این‌صورت نمی‌توان آن را اجرا کرد. مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تبصره 5 لایحه «کاهش ساعت کاری زنان شاغل» گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد داده است که دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نتوانند زنان را به خاطر کاهش ساعت کاری اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنان را تغییر دهند و این مورد در تبصره 5 گنجانده شود.

مستمندان سال آینده از بیمه سلامت رایگان برخوردار می شوند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از ادامه یافتن طرح بیمه همگانی رایگان برای مستمندان و خانواده‌های زیرخط فقر در سال 95 خبر داد و گفت: این طرح برای افراد برخوردار جامعه به صورت مشارکتی اجرایی خواهد شد. محمدجواد کبیر با بیان اینکه 85 تا 90 درصد افرادی که تحت پوشش بیمه همگانی رایگان قرار گرفتند درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند و از اقشار آسیب پذیر به شمار می‌آیند تأکید کرد: دولت در نظر دارد این طرح را همچنان برای کسانی که درآمد کمتری دارند به صورت رایگان ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه برخی از بیمه شدگان تمکن مالی خوبی ندارند، افزود: در سال 95 شرایطی فراهم شده است تا این گروه در پرداخت حق بیمه خود مشارکت کنند. کبیر اجرای طرح مشارکت در پرداخت حق بیمه را بر اساس ضوابطی دانست که فرد از نحوه مشارکت خود آگاهی خواهد یافت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here