نوبخت در مورد کارمندان متقاضی بازنشستگی پیش ازموعد چه گفت؟

0

پاراف نوبخت در مورد کارمندان متقاضی بازنشستگی پیش ازموعد چه گفت؟ : سخنگوی دولت می گوید کارمندان دولت بعضا در چهل و چند سالگی درخواست بازنشستگی پیش از موعد می کنند و این درست نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره گفت: نظام اداری کشور باید جهت افزایش کارایی، اصلاح شود. لذا در دوره برنامه توسعه ششم باید انتظار داشته باشیم در نظام اداری، افزایش بهره وری اتفاق بیفتد. برخی وزارتخانه به وضع موجود عادت کرده اند و طبیعی است بخواهند این وضعیت بماند. اما آنچه مبنای عمل است، تصمیم هیات وزیران است که در فرآیند رسیدگی به برنامه ششم باید این را مشاهده کرد.

او درباره وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی نیز گفت: متاسفانه این صندوقها به جهت افزایش بدهی های دولت به آنها و عدم کارایی لازم در دارایی های خود با مشکل مواجهند. به صورتی که دولت از خزانه عمومی برای بازپرداخت حقوق بازنشستگان کمک می کند. این نشان می دهد صندوقها تعهداتی پذیرفته اند ولی منابع ندارند. از سوی دیگر افرادی که بازنشسته می شوند، صندوق باید کسوراتی را از شاغلان کم کند و به اینها بپردازد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توضیح داد: تعداد بازنشستگان رو به فزونی است و تعداد افراد شاغل کم شود، طبعا این معادله قابل حل نیست و توازن به هم می خورد. لذا یکی از مواردی که به عنوان موضوع مهم برنامه ششم اعلام شد و یکی از مسایل بحرانی، صندوقهای بازنشستگی است. اگر این وضعیت ادامه یابد و روز به روز نابرابری بین درآمدها و هزینه های صندوقها افزایش یابد، دیگر این صندوقها قادر به پرداخت حقوق نیست. این مسئله هم اکنون نیز به وجود آمده. اگر گفته شود سن بازنشستگی ما ۴۰ و چند ساله است، شاید قابل باور نشود. این افراد در عین توانایی و بلوغ مهارتی، بازنشسته می شوند. در حالی که این اشخاص می توانند منشا اثر و خدمت شود. لذا باید در ارتباط با صندوقها و قوانین بازنشستگی پیش از موعد، نگاه موثر و واقع بینانه داشته باشیم.

پیش از این، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح وضعیت این صندوق‌ در ۴ دهه گذشته، از اتخاذ برخی تصمیمات غلط که باعث ایجاد فشارهای هزینه‌ای بر صندوق بازنشستگی کشوری شده است، انتقاد کرده بود.خبرگزاری خبرآنلاین.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید