نوبخت : اختلاف دریافتی کارمندان و کارکنان دولت کمتر می شود

0
نوبخت : اختلاف دریافتی کارمندان و کارکنان دولت کمتر می شود
نوبخت : اختلاف دریافتی کارمندان و کارکنان دولت کمتر می شود

پاراف نوبخت : اختلاف دریافتی کارمندان و کارکنان دولت کمتر می شود :  تفاوت دریافتی کارکنان دولت که به صورت قراردادی یا پیمانی با دولت همکاری می کنند با کارمندان رسمی همواره مورد پرسش مخاطبان سرویس مشکلات مردم بود.

قانون برای مستخدمان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و حجمی جزئیات و چهارچوب مشخص کرده و پرداختها در این چهارچوب صورت می گیرد. برای تعادل و توازن پرداختها و به حداقل رساندن اختلاف حقوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو اقدام را انجام می دهد.

از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت درباره طرح های امسال دولت برای کاستن از فاصله دریافتی کارمندان مختلفی که دارای یک کار همگون هستند ولی از لحاظ رابطه استخدامی، وضعیت متفاوتی دارند، سئوال مطرح شد.

برای بازنشستگان کسانی که از حداقل حقوق تا ۱.۵ میلیون تومان دریافت می کنند، از ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت تا تفاوت در این گروه ها به حداقل برسد. یعنی از کسانی که حقوق کمتری می گیرند شروع به افزایش حقوق کرده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره اختلاف فاحش بین حقوق دریافتی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در یک پست یا کار همگون گفت: همین نیز چهارچوب های قانونی دارد. قانون برای مستخدمان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و حجمی جزئیات و چهارچوب مشخص کرده و پرداختها در این چهارچوب صورت می گیرد. برای تعادل و توازن پرداختها و به حداقل رساندن اختلاف حقوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو اقدام را انجام می دهد.

او در ادامه گفت: برای بازنشستگان کسانی که از حداقل حقوق تا ۱.۵ میلیون تومان دریافت می کنند، از ۱۲ تا ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت تا تفاوت در این گروه ها به حداقل برسد. یعنی از کسانی که حقوق کمتری می گیرند شروع به افزایش حقوق کرده ایم.

نوبخت با اشاره به اینکه اجرای قوانین پرداختی برای همه کارمندان شاغل در سال ۹۵ یکسان می شود، توضیح داد: برای شاغلان نیز تفاوت اصلی است که از بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری استفاده می کنند که قرار شد برای سال جاری همه از این بند استفاده کنند تا تفاوتها به حداقل برسد.خبرآنلاین.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید