عدم پرداخت پرداخت مستمری بازنشستگی تا ۵ سال آینده!

0
عدم پرداخت پرداخت مستمری بازنشستگی تا 5 سال آینده!
عدم پرداخت پرداخت مستمری بازنشستگی تا ۵ سال آینده!

پاراف عدم پرداخت پرداخت مستمری بازنشستگی تا ۵ سال آینده! : دکتر محمد رضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نشست خبری مشترک روسای سازمانهای بیمه گر و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته سلامت گفت: ۱.۵ میلیون نفر از عشایر، کشاورزان و روستائیان تحت پوشش این صندوق قرار دارند.

در حال حاضر موضوع بازنشستگی (پیری) در عشایر و پرداخت مستمری بازماندگان در این اقشار را صندوق بیمه روستاییان و عشایر تقبل می کند.

وی افزود: بیمه روستاییان و عشایر، متولی بیمه اجتماعی این اقشار است.

وی با بیان اینکه بیمه‌های اجتماعی تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت را تحت پوشش دارند و بیمه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی هم حوزه درمان را تحت پوشش قرار داده است، گفت: صندوق بیمه عشایر و روستاییان فقط بیمه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد.

رستمی ادامه داد: در حال حاضر موضوع بازنشستگی (پیری) در عشایر و پرداخت مستمری بازماندگان در این اقشار را صندوق بیمه روستاییان و عشایر تقبل می کند.

سقف حقوقی عشایر و روستاییان ۷۰۰ هزار تومان است که فرمول اصل بیمه و پرداخت آن براساس همین پرداختی انجام می شود.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه بازنشستگی افراد را در این صندوق، ۱۵ سال پرداخت قرار داده‌ایم، گفت: تاکنون ده سال از عمر صندوق بیمه عشایر و روستاییان گذشته است پس تا ۵ سال آینده پرداخت بازنشستگی نداریم.

۱۵ درصد درآمد ماهیانه کشاورزان را برای بیمه در نظر گرفته‌ایم که ۵ درصد را خود آنان پرداخت و ۱۰ درصد دیگر را دولت می‌پردازد.

رستمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۲۳ هزار خانوار به عنوان از کارافتاده و بازماندگان فوتی ها از صندوق مستمری دریافت می کنند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر؛ وی گفت: همچنین سقف حقوقی عشایر و روستاییان ۷۰۰ هزار تومان است که فرمول اصل بیمه و پرداخت آن براساس همین پرداختی انجام می شود.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here