ابلاغیه نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان

2

پاراف ابلاغیه نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان : نظریه شماره ۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مورد احتساب حق بیمه های کسر شده از اضافه کار در پرداخت پاداش پایان خدمت.

به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از تاریخ ۱/۱/۸۸ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت محاسبه می گردد. لذا به نظر این امور، سنوات فوق العاده اضافه کار مکسوره به مأخذ آخرین ماه می تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاک عمل قرار گیرد.

جناب آقای ایرج

مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: اعلام نظر

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۵۱/۵۶ مورخ ۳۱/۱/۹۲ راجع به نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت اعلام می دارد:

به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از تاریخ ۱/۱/۸۸ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت محاسبه می گردد. لذا به نظر این امور، سنوات فوق العاده اضافه کار مکسوره به مأخذ آخرین ماه می تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاک عمل قرار گیرد.

محمدرضا مسلمی- رییس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل

ترم نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: اعلام نظر با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۵۱/۵۶ مورخ ۳۱/۱/۹۲ راجع به نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت اعلام می دارد: به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از تاریخ ۱/۱/۸۸ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده

2 دیدگاه ها

  1. قانون محاسبه اضافه کار به اینجانب طبق مصوبه دولت پرداخت نشد و لذا شکواییه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارسال و حکم به پردخت صادر شد ولی شرکت نیشکر هفت تپه از پرداخت آن تا کنون بعد از گذشت 5 سال از باز نشستگیم طفره میرود. و هیچ مرجع قانونی پاسخگو نیست شاید شما ….

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید