مصوبه ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ شورای عالی اداری درباره نقشه راه اصلاح نظام اداری

0
مصوبه 206/93/560 شورای عالی اداری درباره نقشه راه اصلاح نظام اداری
مصوبه ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ شورای عالی اداری درباره نقشه راه اصلاح نظام اداری

شورای عالی اداری نقشه راه اصلاح نظام اداری را تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداری ها ابلاغ نمود.

  • مرجع صدور مصوبه: شورای عالی اداری
  • شماره مصوبه: ۲۰۶/۹۳/۵۶۰
  • تاریخ مصوبه: ۹۳/۱/۲۰
  • عنوان مصوبه و لینک دانلود: نقشه راه اصلاح نظام اداری

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) به منظور ارتقای نقش تسهیل‌گری و هدایت گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور، «نقشه راه اصلاح نظام اداری» مشتمل بر ۸ برنامه را تصویب کرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باید ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را هر چهار ماه یکبار به رئیس‌جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارایه کند.

بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است؛ بر اساس نقشه راه پیوست، هر ساله برنامه عملیاتی لازم برای تحقق این مصوبه مشتمل بر عناوین اقدامات، زمانبندی، دستگاه یا دستگاه های مسئول (اصلی و همکار) را تهیه و تا پایان آذرماه هر سال به تصویب شورای عالی اداری برساند.

یادآور می شود، برنامه عملیاتی استان‌ها هر ساله توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و تاپایان دی ماه هر سال برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی استان، به استانداران ابلاغ می شود.

همچنین بر اساس مصوبه ابلاغی، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ مطابق با برنامه عملیاتی سالانه ابلاغی از سوی شورای عالی اداری، اقدامات لازم را طبق زمانبندی، معمول و گزارش اقدامات خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارایه کنند.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید