ابلاغ مقررات استخدام ، تبدیل وضعیت‌، فوق‌العاده ها، ماموریت و نقل و انتقال

0
ابلاغ مقررات استخدام ، تبدیل وضعیت‌، فوق‌العاده ها، ماموریت و نقل و انتقال
ابلاغ مقررات استخدام ، تبدیل وضعیت‌، فوق‌العاده ها، ماموریت و نقل و انتقال

پاراف ابلاغ مقررات استخدام ، تبدیل وضعیت‌، فوق‌العاده ها، ماموریت و نقل و انتقال : ابلاغ مقررات جاری در زمینه‌های استخدام نیروی انسانی، تبدیل وضعیت‌ها، پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی و مأموریت و نقل و انتقال نیروی انسانی  موضوع بخشنامه شماره ۲۰۴۲۸۴ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران.

روسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان مازندران

سلام علیکم

احتراماً، حسب مکاتبات متعدد دستگاه‌های اجرایی استانی در خصوص امور اداری و استخدامی، نقل و انتقالات و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان و سایر موارد مشابه و به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اتلاف هزینه و نیروی انسانی در اجرای برخی مقررات، موارد ذیل برای بهره‌برداری و مراعات ابلاغ می‌گردد.

الف) حوزه استخدام نیروی انسانی:

۱- به استناد مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری و استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها بوده که از طریق آزمون استخدامی و به صورت عمومی نشر آگهی می‌شود، انجام می‌گردد. لذا به مکاتبات موردی که توسط دستگاه های اجرایی و یا سایر افراد در این خصوص صورت می‌گیرد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- بر اساس بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر عهده دستگاه‌های اجرایی مرکزی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی و اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ستاد مرکزی دستگاه اجرایی ذی‌ربط منعکس نمایند.

۳- بر اساس بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه‌های بعدی آن، جذب و به کارگیری ایثارگران واجد شرایط از محل مجوزهای استخدامی اختصاص یافته به بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام خواهد شد.

۴- معلولین واجد شرایط به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و ماده ۳۴ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سابق)، دارای حداقل ۳% سهمیه از محل مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی می‌باشند که به شرط شرکت در آزمون و کسب حد نصاب نمرات تعیین شده از سهمیه مذکور برخوردار خواهند شد. لازم به ذکر است، بر اساس اعلام نظر شماره ۳۴۷۸۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تبصره یک ماده ۷ قانون مذکور (استخدام موردی و بدون آزمون نابینا، ناشنوا و معلولین جسمی- حرکتی واجد شرایط) به علت مغایرت با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی الاثر شده است.

۵- جذب نیروی قرارداد کار معین در سقف تعیین شده تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا حداکثر ۱۰% پست‌های سازمانی مصوب و بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب از محل مجوزهایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد، پس از دریافت شماره شناسه با نام در بستر سامانه کارمند ایران امکان‌پذیر میباشد. بنابراین در دستگاه‌هایی که بیش از سقف ۱۰% مذکور نیروی قراردادی مشغول به کار می‌باشند، مکاتبه و پیگیری با این سازمان موضوعیت ندارد.

۶- به استناد بند ۲۱ برنامه عملیاتی نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع بخشنامه شماره ۱۲۲۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تعیین و تکلیف حداقل ۱۵% از نیروهای قراردادی مازاد خود تا سقف تعیین شده در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ معاونت مذکور اقدام نمایند.

۷- با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویبنامه‌های شماره ۶۲۳۴۶/ت ۱۷۳۱۶ هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ هیأت محترم وزیران موضوع استخدام قهرمانان ورزشی، ۱۷۸۱۴/ت ۳۰۹۸۷ هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳هیأت محترم وزیران موضوع جذب نخبگان و بخشنامه‌های شماره ۸۴۴۴۳/۱۸۰۲ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ موضوع اختصاص ۵% سهمیه استخدامی به قبول شدگان آزمون ادواری، ۴۹۰۴۱/۱۸۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶ موضوع جذب در رشته شغلی مأمور حراست و ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/ ۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ موضوع جذب مشاغل حساس و کلیدی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص استخدام موردی و بدون نشر آگهی، فاقد اعتبار می‌باشد.

۸- طبق بند ۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) با رعایت قوانین و مقررات و از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً با مجوز سازمان امکان‌پذیر است.

ب) تبدیل وضعیت‌ها:

۱- تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه به پیمانی با داشتن یکی از شرایط ذیل در بستر فراهم شده در سامانه کارمند ایران بدون نیاز به مکاتبه با این سازمان صورت می پذیرد:

الف) مشمولین رای شماره ۵۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره ۴۵۵۷/۹۱/۲۲۴ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (سابق).

ب) پذیرفته شدگان آزمون ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ براساس ماده ۳۰ بخشنامه ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به شرط وجود مجوز استخدام، وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی، اعتبار مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام.

ج) تبدیل وضعیت جانبازان و فرزند شهید قراردادی بدون اخذ مجوز استخدام بر اساس بخشنامه شماره ۹۶۹/۹۲/۲۲۰ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور.

د) بر اساس ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند، در صورت شرکت در آزمون استخدامی به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل آزمون در هر یک از حیطههای امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی به صورت جداگانه امتیاز اضافه خواهد شد.

۲- تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به استناد تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شرایط زیر امکان‌پذیر میباشد.

الف) تأیید و تصویب ساختار سازمانی در اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری.

ب) تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیأت محترم وزیران.

ج) داشتن حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) و حداقل ۵ سال سابقه خدمت پیمانی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم.

د) رضایت مدیر واحد محل خدمت.

هـ) کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین نمره ارزیابی عملکرد سه سال آخر.

و) تأیید گزینش.

بنابراین در صورت اجرای بندهای (الف) و (ب) توسط دستگاه‌های مرکزی و وجود شرایط بندهای (ج) تا (و)، اقدامات اجرایی از طریق بستر سامانه کارمند ایران و ستاد مرکزی پیگیری گردد.

شناسنامه: با توجه به این‌که بخشنامه شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، یکی از ۱۶ بخشنامه‌ای است که مطابق بخشنامه شماره ۱۲۱۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳ آن معاونت (لینک بخشنامه)، لغو و عدم قابلیت استناد آن اعلام شده است، لذا به نظر می‌رسد این بند قابلیت اجرا ندارد.

۳- تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی برای ایثارگران، فرزندان معظم شهدا، جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان مشمول قوانین خاص ایثارگران از جمله ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

ج) فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و نوار مرزی:

۱- فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستان‌های پیوست مصوبه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران قابل پرداخت می‌باشد.

۲- دستورالعمل پیوست نامه شماره ۱۴۴۵۳۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کشور ملاک تعیین و پرداخت فوقالعاده نقاط مرزی می‌باشد.

۳- بر اساس ماده ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ماده ۹۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، به کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته پرداخت می‌گردید که با عنایت به یک ساله بودن احکام قانون بودجه و به علت عدم پیش‌بینی در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، پرداخت آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.

د) مأموریت/ نقل و انتقال کارکنان:

۱- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با موافقت دستگاه مبدأ و دستگاه مقصد بلامانع میباشد.

۲- مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوقالعاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز می‌باشد. برای مأموریت بیش از شش ماه حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوقالعاده‌های وی حسب توافق دستگاه‌های ذیربط خواهد بود. این قبیل مأموریت‌ها در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله با توافق دستگاه‌های متبوع و دستگاه محل مأموریت قابل تمدید است.

۳- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوقالعادهها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکا‌ن‌پذیر است. در هر حال مجموع این قبیل مأموریت‌ها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

تبصره مهم: به استناد بند د ماده ۶۵ قانون قانون برنامه پنجم توسعه، هر گونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع میباشد.

۴- حقوق و فوقالعاده‌هایی که حسب مورد به کارکنان مأمور یا منتقل شده پرداخت می‌گردد، با توافق دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد تنها از یک دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.

۵- دستگاه محل مأموریت مجاز به اعزام مستخدم مأمور به سایر دستگاهها به صورت مأمور نمی‌باشد.

۶- مأموریت کارمندان پیمانی حداکثر تا سقف مدت پیمان‌نامه آن امکانپذیر می‌باشد.

۷- تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نمی‌باشد.

۸- انتقال و جابجایی نیروهای قرارداد کار معین از یک دستگاه به دستگاه اجرایی دیگر مجاز نمی‌باشد.

هـ) این سازمان به عنوان متولی نظام اداری و استخدامی و واحد متناظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در استان در صورت تفویض اختیارات مربوطه از طریق دستگاه متبوع نسبت به اجرای قوانین، تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های فوق الذکر اقدام می‌نماید.

لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های تعیین شده در هر بخش برای ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ر‌یزی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، خواهشمند است، دستور فرمایید از مکاتبات و ارسال نامه‌هایی که در حیطه اختیارات و وظایف این سازمان پیش‌بینی نشده است، اجتناب فرمایند.

امیدعلی پارسا

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران

ابلاغ مقررات استخدام ، تبدیل وضعیت‌، فوق‌العاده ها، ماموریت و نقل و انتقال

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید