تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید خودرو خارجی

0

پاراف تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید خودرو خارجی : ابلاغ تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۶۴۲ مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید خودرو خارجی با عنایت به تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۶۴۲ مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیأت محترم وزیران خرید خودرو خارجی ممنوع گردیده است.
به استناد بند ۱۱ فهرست منضم به تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۶۴۲ مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیأت محترم وزیران واردات انواع اتوبوس ، مینی بوس ، ون ، سواری ، وانت ، انواع کامیون ، کشنده ، و کامیونت خارجی از سوی دستگاههای اجرائی دولتی ممنوع گردیده است.

همچنین برابر بند ۳۷ فهرست مذکور انواع خودروهای خدمات شهری ( آتش نشانی ، آمبولانس ، جاروب خیابانی ، خط کشی خیابان ، کمک رسان ، برف روب ، پول رسان ، حمل زباله و … ) از سوی دستگاههای اجرائی دولتی ممنوع میباشد. مسئولیت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاههای یادشده می باشد.

به استناد بند ۱۱ فهرست منضم به تصویبنامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۶۴۲ مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیأت محترم وزیران واردات انواع اتوبوس ، مینی بوس ، ون ، سواری ، وانت ، انواع کامیون ، کشنده ، و کامیونت خارجی از سوی دستگاههای اجرائی دولتی ممنوع گردیده است. همچنین برابر بند ۳۷ فهرست مذکور انواع خودروهای خدمات شهری ( آتش نشانی ، آمبولانس ، جاروب خیابانی ، خط کشی خیابان ، کمک رسان ، برف روب ، پول رسان ، حمل زباله و … ) از سوی دستگاههای اجرائی دولتی ممنوع میباشد. مسئولیت بر حسن اجرای این بند بر عهده ذیحسابان دستگاههای یادشده می باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here