اعتراض پرستاران به طرح مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی

0

پاراف خبر اعتراض پرستاران به طرح مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی ، محمد شریفی‌مقدم گفت‌: براساس دستورالعمل وزارت بهداشت تحت عنوان طرح «پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور»، نحوه پرداخت‌ها به پرستاران براساس نظارت‌هایی انجام می‌شود که تا حدود زیادی، غیرکارشناسی، ناعادلانه و به دور از واقعیت است. دبیرکل خانه‌پرستار‌:‌ به نحوه امتیاز دهی به عملکرد پرستاران اشاره کرد و افزود: از مجموع ۱۱۰ امتیاز، ۴۰ امتیاز توسط واحد حاکمیت بالینی، ۱۵ امتیاز ‌ واحد اعتبار بخشی،۱۰ امتیاز واحد درآمد و ترخیص، ۵ امتیاز واحد تجهیزات پزشکی، ۱۰ امتیاز واحد بهداشت محیط، ۳ امتیاز واحد فناوری اطلاعات، ۱۰ امتیاز واحد آموزش، ۸ امتیاز واحد کنترل عفونت و ۱۲ امتیاز توسط دفتر پرستاری به عملکرد پرستاران داده می‌شود.

بررسی این شیوه امتیاز دهی به عملکرد پرستاران در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، نشان می‌دهد که نظارت بر عملکرد کادر پرستاری، تا حدود زیادی خارج از حیطه مراقبت‌های پرستاری است. که تنها ۱۰درصد مربوط به مراقبت پرستاری است و مابقی را‌ گروه‌هایی امتیاز می‌دهند که هیچ وجه اشتراکی با مراقبت‌های پرستاری ندارند. جایگزینی این طرح با طرح کارانه، نه‌تنها مشکلات را کم نمی‌کند، بلکه موجب تشدید نارضایتی جامعه پرستاری می‌شود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید