مرور رده

بیمه و بازنشستگی

ادعای سابقه بیمه را چگونه اثبات کنیم؟

پاراف ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه‌قضائیه : داستان ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه سر دراز دارد و این روزها خبر از تصویب مصوبه‌ای است که نشان از رضایت کانون‌ وکلای دادگستری با این ادغام…

ادعای سابقه بیمه را چگونه اثبات کنیم؟

ادعای سابقه بیمه را چگونه اثبات کنیم؟ : سابقه و میزان حق بیمه پرداخت شده، مهم ترین عوامل در ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان است. به دیگر سخن، بیمه شدگان برای دریافت خدمات مورد نیاز خود، مانند مستمری بازنشستگی، از کار…

مجازات پرداخت نکردن حق بیمه کارگران چیست؟

پاراف مجوز سازمان امور اداری و استخدامی برای تغییر وضعیت ۵٠‌ هزار نیروی شهرداری‌ها :  سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مجوزی برای شهرداری‌های کل کشور امکان تغییر وضعیت ۵٠‌ هزار نیروی شهرداری‌ها را صادر کرده است که باید تا…

آشنایی با تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی

 بطور کلی تعهدات سازمان تامین اجتماعی  به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود : الف : تعهدات کوتاه مدت      ب : تعهدات بلندمدت تعهدات کوتاه مدت : مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می…

تکریم بازنشستگان وظیفه فراموش شده!

پاراف تکلیف دستگاههای دولتی به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک (ستاد) : نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ای از لایحه برنامه ششم را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی همه دستگاه ها را مکلف به انجام معاملات از طریق سامانه تدارکات…