فقط 25 درصد از مشاغل سالانه بیشتر از یک میلیون تومان مالیات می دهند

0

پاراف فقط 25 درصد از مشاغل سالانه بیشتر از یک میلیون تومان مالیات می دهند : فاصله مالیات پرداختی اصناف با حقوق بگیران زمانی بیشتر نمایان شد که دولت قبل در صدد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برآمد.

انتشار یک آمار حقایقی را آشکار کرد. آماری که نشان می‌داد در سال 1389 مالیات یک طلافروش به طور میانگین در هر سال رقمی برابر با 815 هزار تومان بود، البته در آن دوره سایر اصناف نیز وضعیت مشابهی داشتند به طوری که متوسط مالیات سالانه آهن فروشان، 814 هزار تومان، بنکداران مواد غذایی 829 هزار تومان، تالارهای پذیرایی 735 هزار تومان، خرازی ها 291 هزار تومان و فرش فروشان 145 هزار تومان بوده است که در تمام این مشاغل مالیاتی به مراتب کمتر از حقوق بگیران پرداخت می‌کردند که در حال حاضر نیز این شرایط به همین منوال پیش می‌رود.

75 درصد از مشاغل سالانه کمتر از یک میلیون تومان مالیات می‌دهند

درحالی که در سال ۸۱ مالیات حقوق 9/0درصد مشاغل بوده است، یعنی حقوق‌بگیران کمتر از مشاغل مالیات پرداخت می‌کردند اما در سال ۹۳ معادل 3/2برابر مالیات مشاغل، مالیات پرداختند‌، یعنی مالیات حقوق‌بگیران به دو و نیم برابر مالیات مشاغل افزایش یافته است.

در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اتحادیه‌های صنفی نسبت به تأمین مالیات مشاغل اقدام کرده است و با‌وجود تورم بالا نرخ رشد مالیات در سال ۹۲ به طور متوسط ۹ درصد و برای عملکرد سال ۹۳ حدود ۱۲ است که حدود ۸۰ درصد مؤدیان در سال ۹۲ مشمول نرخ مالیاتی ۴ درصد رشد و در سال ۹۳ مشمول ۸ درصد رشد شده‌اند که از نرخ تورم کمتر بوده است.

میزان مالیات وصولی در سال ۹۳ در مورد ۲میلیون و ۶۰۰ هزار مؤدی مالیاتی نشان می‌دهد ۳۳درصد از مؤدیان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و ۴۱ درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان مالیات داده‌اند، به عبارت دیگر حدود ۷۵درصد مؤدیان مذکور، معاف یا کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کرده‌اند و ۱۰درصد نیز بین یک تا دو میلیون و ۷ درصد نیز تا ۳میلیون پرداخت کرده‌اند.

ازسوی دیگر بررسی آمار و ارقام استان‌های کشور طی سال‌های 91-1388 نشان می‌دهد استان تهران با 6/11 میلیون ریال، بیشترین رقم متوسط سرانه مالیات قطعی اصناف را در بین استان‌ها دارا بوده است و اصناف استان‌های بوشهر، البرز، کردستان و قم به ترتیب با 3/6، 1/6، 8/5 و 8/5 میلیون ریال در رده‌های بعدی قرار دارند.

کمترین رقم نیز مربوط به استان‌های اردبیل، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی با 2/2میلیون ریال است.

در سال‌های مورد بررسی، تنها اصناف 10استان(حدود 32 درصد از استان ها) به طور متوسط، دارای مالیات قطعی سرانه بیش از 5میلیون ریال بوده‌اند. همچنین در 8 استان(حدود 26 درصد از استان ها)، متوسط سرانه مالیات قطعی اصناف کمتر از 3 میلیون ریال بوده است.*مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here