افتتاح حساب های بدون مجوز توسط برخي دستگاه ها

0

پاراف خبر افتتاح حساب های بدون مجوز توسط برخي دستگاه ها به نقل از خراسان : بر اساس گزارش يک نهاد نظارتي، اعلام شده است که برخي دستگاه هاي وابسته به دولت بدون دريافت مجوز از خزانه داري کل کشور، اقدام به افتتاح حساب هاي رابط درآمدي يا ساير حساب ها مانند موازي و اصطلاحا پشتيبان در برخي بانک‌هاي کشور مي کنند در حالي که بر اساس قانون محاسبات عمومي، حساب اصلي و رابط درآمدي اين دستگاه ها بايد با اخذ مجوز مربوطه افتتاح شوند و عدم رعايت سير مذکور، فاقد وجاهت قانوني و داراي تبعات اداري و مالي خواهد بود.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید