احکام نام ها، کلمات مقدس و الفاظ جلاله در ادارات و سازمانها

0

پاراف احکام نام ها، کلمات مقدس و الفاظ جلاله در ادارات و سازمانها :

* مجلات و روزنامه ها:

حضرت امام خميني (ره): سوال: از آنجا که در حال حاضر بیشتر روزنامه ها و مجلات کشور، مشتمل بر آیات قرآن است و معمولا افراد پس از مطالعه آنها را به جاهای هتک آمیز می اندازند، لذا تقاضا می کنیم دستور فرمائید که این نشریات از چاپ آیات قرآنی و کلماتی که احترام آنها لازم است ، خودداری کنند و اگر بهتر است در هنگام ضرورت سعی کنند آیات قرآن را نقل به معنا کنند نه اینکه عیناً چاپ نمایند؟

جواب: چاپ و نشر ممنوع نیست ولی از انداختن در جاهایی که موجب هتک می شود باید خودداری کنند.

سوال: در روزنامه ها آیات زیادی از قرآن مجید و اسماء الله و اسماء انبیاء – علیهم السلام- به چشم می خورد و بسیاری از مردم بطور اجتناب ناپذیر سر و کار با آن دارند و اجناسی در آن« می پیچند و زیر دست و پا و در محلهای نجس و کثیف که توهین است می اندازند و با عدم طهارت آنها را دست می زنند، آیا وظیفه هست به متصدیان تذکر دهیم که فکری برای این بکنند؟

جواب: چنین تکلیفی نیست ولی اگر در موردی توهین و بی احترامی شود باید رفع توهین شود.

سوال: در حال حاضر نام خداوند متعال و پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) و آرم جمهوری اسلامی در روزنامه ها و مجلات و کاغذهای اداری و … مشهود است و معمولاً رعایت در حفظ احترام آن نمی گردد حکم چیست؟

جواب: از انداختن آنها در مواضع هتک آمیز اجتناب شود.

سوال: گاهی اوقات هنگام برگزاری نماز جمعه یا جماعت، بعضی از برادران برای زیر انداز خود از روزنامه استفاده می کنند با توجه به این که در زمان حاضر در بیشتر روزنامه های کشور ، اسامی خدا و پیامبر و ائمه وجود دارد آیا نماز این افراد صحیح است یا نه؟ و آیا ما می توانیم به آنها تذکر بدهیم؟

جواب: تا یقین به هتک و بی احترامی نداشته باشند، نمازشان اشکال ندارد و بر دیگران لازم نیست به آنها بگویند.

* کاغذهای باطله:

حضرت امام خميني (ره)

سوال : دور ریختن یا سوزاندن کاغذهایی که به نحوی می توان از آنها استفاده نموده چه حکمی دارد؟

جواب: شبهه تبذیر دارد و خالی از اشکال نیست.

حرمت کلمات متبرکه

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال : اگر حروف کلمه الله را که در یک کاغذ نوشته شده یا هر کلمه مقدس دیگر را به وسیله پاره کردن از هم جدا کنیم، آیا جایز است به آن حروف بدون وضو دست زد؟

جواب: جایز نیست.

سوال: اسناد زیادی در مجموعه سپاه موجود است که لزوما باید سوزانده شود و با توجه به انبوه اسناد و وجود اسماء جلاله در بین آنها تکلیف چیست؟

جواب: محو اسناد مذکور در صورتی که عنوان هتک بر آن صادق نشود، مانع ندارد.

سوال: آیا القاب و کنیه های ائمه اطهار علیهم السلام همان حکم اسم مبارک شان را دارند؟ مثلاً اگر سکه 10 تومانی که رویش لفظ «امام رضا علیه السلام» حک شده به دستشویی بیفتد، وظیفه چیست؟

جواب: در فرض سوال رعایت احتیاط لازم است.

سوال: بعضی از پلاک ها نام الله یا آیه الکرسی یا دعا دارند. بردن این پلاک ها به داخل دستشویی چه حکمی دارد؟ اگر حرام است، چه باید کرد؟

جواب: همراه بدن این نوع پلاک ها به دستشویی اشکال ندارد. ولی دست و بدن بی وضو نباید با نام الله و قرآن تماس داشته باشد.

نام هاي مقدس: کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مس نماید و مس اسم مبارک پیغمبر و امامان و حضرت زهرا (ع) اگر هتک و بی احترامی باشد، حرام است و بنابر احتیاط واجب چنانچه بی احترامی هم نباشد مس ننماید.

«رساله امام خمینی ، مساله 319»

سوال: آیا افرادی که اسمشان عبدالله، حبیب الله و … است اگر بدون وضو آن را بنویسند و یا مس کنند چه حکمی دارد؟

جواب: مس اسم « الله » بدون طهارت جایز نیست.

* مس قرآن کریم

حضرت امام خميني (ره)

سوال : نوشتن نام خدا، به این صورت که نوشته شده توضیح دهید که آیا مس کردن آن حرام است یا نه؟

الف- الله ، ب- خدا، پ- بسمه تعالی، ت-الله بدون حرکت ، ث- نام خدا را در میان شعری بنویسند و حروف آن جدا باشد، ج- پاره کردن و سوزاندن یا با جوهر از بین بردن چطور، چ- ا…، ح- اگر قسمتی از آن مس شود چطور؟ نام امامان را که روی اشخاص است نوشتن و دور انداختن چطور؟ آیه قرآن بدون حرکت مس کردن بدون وضو چگونه است؟

جواب: مس کتابت قرآن و اسماء باریتعالی یا جزئی از آنها به هر لغت و کیفیت که باشد بدون طهارت جایز نیست و از بین بردن آنها به نحوی که موجب هتک نشود اشکال ندارد.

* چاپ و لمس آرم جمهوری اسلامی:

حضرت امام خميني (ره)

سوال: آیا مس کردن نقش آرم جمهوری اسلامی ایران که روی نامه ها بلیطهای اتوبوس و … می باشد، حرام است؟

جواب: بدون طهارت جائز نیست ، علی الاحوط.

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال: چاپ آرم جمهوری اسلامی در اوراق و مکاتبات اداری چه حکمی دارد؟

جواب: مانعی ندارد و احتیاط آن است که احکام لفظ جلاله «الله» در زمینه شعار جمهوری اسلامی رعایت شود و نباید به آن بی احترامی شود.

سوال: آیا لازم است هنگامی که می خواهند اوراق امتحانی را که تصحیح شده بسوزانند یا دور بریزند و علم داشته باشند به نبود اسماء خدا و معصومین؟

جواب: فحص و کنجکاوی لازم نیست.

سوال: آیا لمس کردن نقش آرم جمهوری اسلامی ایران که روی نامه ها و بلیتهای اتوبوس و غیره می باشد حرام است؟ «مس بدون وضو»

جواب: شایسته است که احتیاط شود.

* آرم و لفظ جلاله بر سر برگ اوراق اداری:

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال: آیا آرم جمهوری اسلامی ایران از اسماء جلاله به حساب می آید یا نه؟ و چاپ آن بر سر برگ اوراق اداری و استفاده از آن در مکاتبات و غیره چه حکمی دارد؟

جواب: کتابت و چاپ لفظ جلاله و آرم جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات اشکال ندارد ، بنابر احتیاط آرم جمهوری اسلامی همان احکام لفظ جلاله را دارد.

* استفاده از تمبرهای حاوی آیات قرآنی:

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال: استفاده از تمبر که بر روی آن آیات قرآنی چاپ شده و یا چاپ لفظ جلاله و اسماء الله و آیات قرآنی و یا چاپ آرم موسسات که مشتمل بر آیات قرآن کریم است در روزنامه و مجلات و نشریاتی که همه روزه منتشر می شوند چه حکمی دارد؟

جواب: طبع و نشر آیات قرآنی و اسماء جلاله و امثال آن اشکالی ندارد و لکن بر کسی که به دستش می رسد واجب است رعایت احکام شرعی آن را داشته، از هتک و تنجیس و لمس کردن آن بدون وضو اجتناب کند.

* محو کردن اسماء مبارک و آیات قرآن:

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال: روش های شرعی محو کردن اسماء مبارک و آیات قرآن در موقع نیاز چیست؟ سوزاندن اوراقی که در آن اسم جلاله و آیات قرآنی نوشته شده باشد، در موقع ضرورت از باب حفظ اسرار چه حکمی دارد؟

جواب: دفن کردن و یا تبدیل نمودن کاغذ آن به خمیر به وسیله آب اشکال ندارد، ولی سوزاندن آن اشکال دارد و در صورتی که هتک شود جایز نیست ، مگر در آن موقعی که ضرورت اقتضا کند و بریدن آیات قرآنی و اسماء مبارک هم امکان نداشته باشد.

* لزوم تماس با اسماء جلاله با طهارت:

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال: آیا در کلماتی مانند بسمه تعالی یا هو یا کلمات فارسی مانند خدا و غیره اجتناب از دست زدن بدون وضو به آن لازم است و حکم اسماء جلاله را دارد؟

جواب: بسمه تعالی و یاهو حکم اسم جلاله را ندارد ولی خدا و هر لفظی که به معنی آن است لمس آنها بدون طهارت جایز نیست.

* تماس با اسماء مبارکه ائمه (ع):

مقام معظم رهبري (مدظله العالي )

سوال: تماس بدن بدون وضو با نام مبارک ائمه و حضرت زهرا علیهم السلام چه صورت دارد؟

جواب: احتیاط واجب در ترک آن است.

* عکسهای منصوب به ائمه:

مقام معظم رهبري (مدظله العالي ): سوال: عکسهایی منسوب به ائمه معصومین علیهم السلام چاپ و منتشر می شود آیا نصب آنها در حسینیه ها و هیئات عزاداری چگونه است؟

جواب: این کار فی نفسه از نظر شرعی اشکال ندارد ، به شرط اینکه مشتمل بر اموری که از نظر عرف اهانت و بی احترامی محسوب می شود نبوده و با شأن این بزرگواران منافات نداشته باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here