ساماندهی کانون‌های بازنشستگی کشوری در دستور قرار گرفت

0
ساماندهی کانون‌های بازنشستگی کشوری در دستور قرار گرفت
ساماندهی کانون‌های بازنشستگی کشوری در دستور قرار گرفت

پاراف ساماندهی کانون‌های بازنشستگی کشوری در دستور قرار گرفت : عباس رشیدی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از ساماندهی فعالیت ها و نحوه ارتباط کانون های بازنشستگی کشوری به منظور افزایش کارآمدی آنها خبر داد.
وی اظهار داشت: کانون‌های بازنشستگی کشوری همواره با صندوق بازنشستگی در تعامل بوده و هستند و به عنوان بازوی مشورتی صندوق از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند. این کانون ها که اکثر آنان فعالیت قانونی خود را با مجوز وزارت کشور آغاز کرده اند، توانسته اند همکاری و تعامل مطلوبی را با صندوق داشته باشند.

در پپش نویس اساسنامه شورای موقت انتخاب هیأت رئیسه، تهیه طرح‌ها، برنامه‌ها، اهداف و خط مشی‌ها و تصویب پیشنهادهای اعضا پیش بینی شده است که پس از مشخص شدن اعضای شورای موقت می توان موضوعات دیگری نیز به وظایف آن افزود.

وی با اشاره به تعداد زیاد کانون های غیر فعال افزود: برای ساماندهی ارتباطات مؤثر و گسترده تر تمام کانون ها در سراسر کشور و اثرگذاری بیشتر آنها در حوزه‌های کاری با الگوگیری از سازمان‌ها و مراکزی که تشکل‌های اثرگذار دارند، نشست های کارشناسی متعددی برگزار کردیم و مقرر شد در هر استان و برحسب تعداد کانون‌های موجود در آن استان مجمع کانون‌های بازنشستگی ایجاد شود. وی افزود: در این مجمع گروهی با عنوان شورای موقت کانون‌های بازنشستگان کشوری انتخاب می شوند که از میان این افراد هیأت رئیسه شورا مشخص خواهد‌ شد.

رشیدی تشکیل شورای موقت کانون ها را در گام نخست و تشکیل شورای منتخب بازنشستگان کشوری را به عنوان هدف بعدی برشمرد و تصریح کرد: جایگاه ، شأن و منزلت بازنشستگان از مهمترین اهداف صندوق بازنشستگی کشوری است که ساماندهی علمی و صحیح کانون های بازنشستگی به هم افزائی برنامه های کلان و بهره گیری از خرد جمعی کمک می نماید.
وی با اشاره به تهیه و تدوین آیین نامه و دستورالعمل تشکیل این شورا توسط جمعی از بازنشستگان خبره افزود: بر مبنای آیین نامه های تهیه شده شوراهای استانی تشکیل می شوند و سرانجام شورای کشوری شکل خواهد گرفت.روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here