مصوبه ۷۵۳۹/۲۰۶ شورای عالی اداری درباره ساماندهی فضاهای اداری دستگاه های اجرایی + اصلاحیه

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، در اجرای بند (۱۴) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌های اداری، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی تصویب نمود:

ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، فضاهای اداری و رفاهی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی بر اساس ضوابط و استانداردهای بکارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری، موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

تبصره- ساختمان‌هایی که دارای کاربری آموزشی و درمانی می‌باشند و در حال حاضر به همین منظور مورد بهره‌برداری قرار دارند، فضای اداری محسوب نشده و مشمول این مصوبه نمی‌باشند.

ماده ۲- به منظور تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای این مصوبه، کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری با ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

الف) ترکیب اعضاء :

 • ۱ـ معاون اجرایی رییس‌جمهور: رییس کمیته
 • ۲ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: دبیرکمیته
 • ۳ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
 • ۴ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • ۵ ـ وزیر مسکن و شهرسازی
 • ۶ ـ وزیر کشور
 • ۷ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط

ب) وظایف و اختیارات:

۱ـ بررسی و تأیید پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی در خصوص نیاز به فضاهای اختصاصی و فضاهای با کاربری خاص

۲ـ تأیید ساختمان‌ها و فضاهای اداری مازاد و کمبود دستگاه‌های اجرایی

۳ـ تأیید دستگاه بهره‌بردار از ساختمان‌ها و فضاهای اداری مازاد دستگاه‌های اجرایی

۴ـ جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی برای ارائه به مراجع ذی‌ربط

۵ ـ تشکیل گروههای کارشناسی برای انجام بازدیدهای میدانی و تهیه گزارش‌های لازم از وضعیت فضاهای اداری دستگاههای اجرایی

 • تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه مذکور در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مستقر می‌باشد.
 • تبصره۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ساختمان‌ها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات کل استان بر عهده کارگروه مذکور می‌باشد.
 • تبصره۳ـ کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری در هر استان بامسئولیت استاندار و عضویت دستگاههای ذی‌ربط با شرح وظایف فوق تشکیل می‌گردد.

ماده۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف مدت (۳) ماه گزارش عملکرد خود را در چهارچوب مفاد ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند.

ماده۴ـ دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز به احداث، خرید یا اجاره ساختمان، لازم است گزارش آن را به همراه دلایل توجیهی به کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری ارائه نموده و مجوز لازم را اخذ نمایند.

تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و استانداری‌ها موظفند در تدوین و تخصیص بودجه برای احداث، خرید یا اجاره ساختمان توسط دستگاه‌های اجرایی، مجوز کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری را از دستگاه اجرایی مطالبه نمایند.

ماده۵ ـ با توجه به فناوری‌های نوین و بکارگیری رویکردهای جدید نظیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دورکاری و… دستگاه‌های اجرایی موظفند فضای مشترک به همراه تجهیزات مناسب برای کارکنان دورکار را پیش‌بینی نماید.

ماده۶ ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف مدت (۶) ماه نسبت به بازنگری مفاد نشریه فنی ۱۷۸ (ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری) و تطبیق آن با مفاد این مصوبه اقدام نماید.

ماده۷ـ دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مکلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمانها و امکاناتی که در تطبیق با مفاد این مصوبه موردنیاز نمی‌باشد را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های تحول اداری اقدام نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است تسهیلات قانونی لازم را برای اجرای این بند فراهم نماید.

ماده۸ ـ به منظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی در احداث ساختمان‌های دولتی، کلیه فعالیت‌های مربوطه نظیر امور برنامه‌ریزی، مطالعاتی، اجرایی و… در وزارت مسکن و شهرسازی متمرکز می‌گردد.

تبصره ـ دستگاههای مشمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجم توسعه از مفاد این بند مستثنی می‌باشند.

ماده۹ـ وزراء ، رؤسای سـازمان‌های مسـتقل و استانداران مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش مستمر نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌نماید.

تبصره ـ برای استاندارانی که در انجام این ضوابط اقدام مؤثر نمایند، از محل ۵% موضوع ماده (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ پاداش عملکرد داده خواهد شد تا صرف رفاهیأت کارکنان استان و دستگاه واگذارنده نمایند.

پیوست مصوبه شورای عالی اداری

استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمان‌های دولتی

۱ـ مفاهیم و تعاریف:

۱ـ۱ـ فضاهای اصلی اداری: منظور فضاهایی هستند که کار اصلی اداری مستقیماً در آنها انجام می‌شود. از قبیل اتاق‌های مدیریت، کارشناسی (یک یا چندنفره)، فضای انجام امور دفتری، بایگانی‌های جاری (در ارتباط مستقیم با کار اداری)، و…

۱ـ۲ـ فضاهای وابسته: منظور فضاهایی هستند که برای تسهیل و خدمات‌رسانی انجام کار پیش‌بینی‌شده و در کنار فضاهای اصلی شکل می‌گیرند. از قبیل سالن اجتماعات، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی، اتاق جلسات.

۱ـ۳ـ فضاهای پشتیبانی: منظور فضاهایی هستند که برای تأمین رفاه کارکنان و برای پشـتیبانی فعالیـت‌ها و خدمـات اداری در ساخـتمان پیـش‌بینی شـده است. از قبیل اتاق سرور، نمازخانه، چاپ و تـکثیر، آبدارخانه، تأسیسات و انبار ملزومات، سرویس‌های بهداشتی.

۱ـ۴ـ فضای موردنیاز برای ارباب رجوع: منظور فضاهایی هستند که برای تکریم ارباب رجوع جهت دریافت خدمات موردنظر مشخص می‌گردد.

۱ـ ۵ ـ فضاهای گردش: منظور فضاهایی هستند که برای ارتباط دادن بین فضاهای اصلی، وابسته و پشتیبانی پیش‌بینی می‌شوند. از قبیل راهروها، راه‌پله‌ها.

۱ـ۶ ـ فضاهای اختصاصی: منظور فضاهایی هستند که بر حسب وظایف و مأموریت‌های دستگاه اجرایی، اختصاصاً ایجاد می‌گردد. از قبیل آزمایشگاه در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، خزانه در بانک‌ها، موزه‌های سازمان میراث فرهنگی.

۱ـ۷ـ زیربنای خالص: عبارتست از مجموع فضاهای اصلی اداری، وابسته، رفاهی و پشتیبانی و ارباب رجوع.

۱ـ ۸ ـ تجهیزات اداری: مجموعه وسایل و ملزوماتی است که کارکنان دستگاه‌های اجرایی متناسب با پست سازمانی، نیازهای شغلی و فضای اداری موجود، برای انجام وظایف و مأموریت‌هایشان در راستای تحقق اهداف سازمانی نیاز دارند.

۲ـ نسبت قابل قبول سطح زیربنای هر یک از فضاهای اصلی اداری، وابسته، پشتیبانی و ارباب رجوع به مجموع آنها (زیربنای خالص) این استاندارد به شرح ذیل می‌باشد:

۲ـ۱ـ رعایت نسبتهای فوق در بهره‌برداری، خرید و اجاره ساختمان‌های دولتی الزامی است.

۲ـ۲ـ فضاهای اختصاصی موردنیاز دستگاه اجرایی، براساس مأموریت و وظایف قانونی، و با رعایت مفاد ماده (۷) مصوبه… مورخ…. شورای عالی اداری تعیین می‌شود.

۲ـ فضای اصلی اداری موردنیاز مدیران سیاسی و مشاغل همتراز (وزراء معاونین وزراء استانداران و مشاغل همتراز) براساس جدول شماره (۱)، فضای اصلی اداری موردنیاز مدیـران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی و استانی براساس جدول شماره (۲) و فضای اصلی موردنیاز مدیران حرفه‌ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان براساس جدول شماره (۳) تعیین می‌شود.

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری

محمود احمدی‌نژاد

جدول شماره (۱): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران سیاسی و مشاغل همتراز

٧٠ مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز وزیر (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی)

٧٠ مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز استاندار (شامل اتاق کار و فضای جلسات اختصاصی)

٣٠ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز معاون وزیر و مشاغل همتراز

١۵ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا

جدول شماره (۲): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران حرفه ای، کارشناسان و کارمندان در سطح ستادی و استانی

١۵ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران وزرا

٢۵ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران کل و مشاغل همتراز

١۵ مترمربع

فضای اصلی اداری مورد نیاز مشاوران معاونین وزرا و استانداران

١۵ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز معاونین مدیرکل و مشاغل همتراز

١٠ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز رییس گروه مشاغل همتراز

۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان (شاغلین پستهای کارشناسی و سایر پستهای سازمانی)

١۵ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز رییس دفتر و فضای ارباب رجوع

١٢ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسئول دفتر و فضای ارباب رجوع

١٠ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز متصدی امور دفتری و فضای ارباب رجوع

۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین نویس

جدول شماره (۳): فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران حرفه ای، کارشناسان و کارمندان در سطح شهرستان

۶٠ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز فرمانداران (شامل اتاق کار و فضای جلسات)

۴٠ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز بخشدار (شامل اتاق کار و فضای جلسات)

٣٠ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مدیران و رؤسای ادارات (شامل اتاق کار و فضای جلسات)

۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز کارمندان (شاغلین پستهای کارشناسی و سایر پستهای سازمانی)

١٢ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز مسئول دفتر و فضای ارباب رجوع

٨ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز متصدی امور دفتری و فضای ارباب رجوع

۶ مترمربع فضای اصلی اداری مورد نیاز ماشین نویس

اصلاحیه ۱۸۸۰/۹۱/۲۰۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شورای عالی اداری درباره ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، مصوبه شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ شورا، موضوع ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر اصلاح نمود:

ماده ۱- عبارت زیر جایگزین ماده ۷ می‌شود:

«وجوه ناشی از فروش ساختمان‌های موضوع این مصوبه‌، مطابق قوانین و مقررات مربوط من‌جمله احکام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی هزینه خواهد شد.»

ماده ۲- عبارت زیر جایگزین ماده ۸ می‌شود:

«در اجرای ماده ۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تمامی فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های دولتی، با رعایت مستثنیات ماده ۵۶ مذکور، در سازمان مجری ساختمان‌ها، تأسیسات دولتی و عمومی متمرکز می‌شود.»

ماده ۳- تبصره ماده ۸ و تبصره ماده ۹ حذف می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری

اصلاحیه  شماره ۲۷۶۷۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ شورای عالی اداری درباره ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت اجرایی رییس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با عنایت به مصوبات شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ و شماره ۱۸۸۰/۹۱/۲۰۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری، به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود در تخصیص فضاهای اداری و کاهش هزینه های مربوط، مفاد مصوبه شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ شورا به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

۱- بند (الف) ماده (۲) مصوبه، موضوع ترکیب اعضای کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری به شرح زیر تعیین می گردد:

 • – رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ رییس کارگروه
 • – معاون اجرایی رییس جمهور
 • – وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • – وزیر راه و شهرسازی
 • – وزیر کشور
 • – معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: دبیر کارگره
 • – بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط

۲- متن زیر به تبصره (۳) ماده (۲) اضافه می شود:

دبیرخانه کارگروه مذکور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر می باشد.

۳- متن ذیل جایگزین ماده ۳ مصوبه می شود:

ماده ۳-

الف) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است طی مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات سامانه «املاک دستگاه های اجرایی» (مصوب هفتمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک)، به منظور ثبت اراضی، املاک، ساختمان ها، زمین و فضاهای اداری در اختیار یا در تصرف دستگاه های اجرایی، با امکان دسترسی بر خط برای اخذ گزارش های لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید.

ب) کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند طی مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اطلاعات مربوط به کلیه املاک؛ اعم از دارای سند یا فاقد سند مالکیت ،اجاری، وقفی، ملکی و … را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

ج) ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه ها موظفند پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پرداخت هر گونه هزینه های ذیربط نظیر: آب، برق، گاز، تلفن و تعمیران جاری و تجهیز آنها برای املاک و فضاهای در اختیار دستگاه ها را منوط به اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور نمایند.

۴- در تبصره ماده (۴) و در ماده (۶) عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور»، جایگزین عبارت «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» می شود.

۵- ماده (۵) مصوبه حذف می شود.

۶- در ماده (۶) عبارت «وزارت راه وشهرسازی» جایگزین عبارت «وزارت مسکن و شهرسازی» می شود.

حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.