مقاله آموزشی ۲۹ صفحه ای نحوه انجام امور خدماتی نظافتی در ادارات و سازمانها

0
مقاله آموزشی ۲۹ صفحه ای نحوه انجام امور خدماتی نظافتی در ادارات و سازمانها
مقاله آموزشی ۲۹ صفحه ای نحوه انجام امور خدماتی نظافتی در ادارات و سازمانها

پاراف مقاله آموزشی ۲۹ صفحه ای نحوه انجام امور خدماتی نظافتی در ادارات و سازمانها : کار کردن به انسان اعتماد به نفس میدهد و باعث می شود که فرد شاغل بتواند از نظر روحی فردی سالم و با نشاط باشد و در جامعه خود از خانواد گرفته تا جامعه شهری به عنوان فردی مفید و سازنده مطرح گردد.

با توجه به اینکه کارکنان پیشخدمت در خط اول برخورد با ذینفعان موسسات اقتصادی نقش و کارکرد متفاوتی دارند. این کارکنان با توجه به ماهیت خدماتی که ارائه می‌دهند به نوعی پیشانی موسسه یا سازمان محسوب می شوند و می‌توانند فضا و تصویری زیبا، دلنشین، صمیمی را از سازمان به نمایش بگذارند.

دانلود مقاله آموزشی ۲۹ صفحه ای نحوه انجام امور خدماتی نظافتی در ادارات و سازمانها

هر فردی از افراد جامعه در هر شغل و سمتی که هست اگر از کار خود راضی نباشد نمی تواند فردی مفید و کارآمد در فضای کاری خود باشد.

با توجه به اینکه کارکنان پیشخدمت در خط اول برخورد با ذینفعان موسسات اقتصادی نقش و کارکرد متفاوتی دارند. این کارکنان با توجه به ماهیت خدماتی که ارائه می‌دهند به نوعی پیشانی موسسه یا سازمان محسوب می شوند و می‌توانند فضا و تصویری زیبا، دلنشین، صمیمی را از سازمان به نمایش بگذارند.

در این دوره افرادی را که متخصص در امر نظافت هستند را با نکاتی در ارتباط با آبدارخانه، شرح خدمات و مواد شوینده، مراحل اجرای کار، نحوه نظافت و … آشنا می کنیم.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید