درد در ناحيه گردن و شانه رايج ترين ناراحتی كارمندان

0

پاراف درد در ناحيه گردن و شانه رايج ترين ناراحتی كارمندان : با توجه به آنكه آمار دقيقي از ميزان آسيب هاي محيط كار وجود ندارد بايد توجه داشت درد در ناحيه گردن و شانه رايج ترين ناراحتي هايي است كه كارمندان با آن روبه رو هستند.
بيشتر افراد در محيط هاي كاري فعاليت مي كنند كه باور دارند فضاي آنها براي كار طراحي نشده و مناسب اين مسئله نيست. ميز كار، رايانه، صفحه كليد و موس به عنوان ابزاري كه افراد در محيط كار با آن روبه رو هستند همواره بايد با حساسيت هاي خاصي انتخاب و مورد استفاده قرار گيرد. در همين رابطه نبايد فراموش كرد كه آسيب هاي وارد شده به چشم و اعصاب كه در مقابل صفحه هاي نمايش ايجاد مي شوند از ديگر مسائلي است كه بايد آن را مورد توجه قرار داد. به اين دليل است كه بسياري از ميزهايي كه در محيط هاي كاري مورد استفاده قرار مي گيرند براي رايانه ها مناسب نبوده و به نظر مي رسد بايد در اين مسير، استانداردسازي و نظارت انجام شود.
زماني كه از كارمندان سوال مي شود كه چه چيز در محيط كار شما را ناراحت مي كند بسياري نسبت به تهويه مطبوع و ميزهاي كار شكايت هايي را ارائه مي دهد كه اين مسئله در فصل زمستان و تابستان شدت بيشتري مي گيرد.
مطالعات نشان مي دهد دليل اصلي مرخصي هاي ناشي از بيماري ديسك كمر، درد در ناحيه شانه ها و گرفتگي عضلاني است كه همگي به نحوه نشستن فرد مربوط مي شود. با حركت به سوي اقتصاد جهاني اين ضرورت ايجاد مي شود كه شركت ها و سازمان ها با سرعت بيشتري به سوي رايانه اي كردن سامانه هاي خود حركت كنند كه مسئله استفاده از رايانه ها ضرورت توجه به سلامت در محيط كار را مورد توجه ويژه اي قرار مي دهد.
در غيراين صورت و توجه نادرست به سلامت كاركنان، بيمه هاي خدمات درماني بيش از گذشته ضرورت پيدا مي كند. بررسي نحوه نشستن كارمندان و شكلي كه آنها از رايانه هاي خود استفاده مي كنند از مسائلي است كه بايد نسبت به آن با حساسيت برخورد كرد.
بررسي ها نشان مي دهد بيش از 40 درصد از كاربران كامپيوتر در محيط هاي كار با شكل نامناسبي از چينش فعاليت مي كنند كه اين مسئله روي شانه ها تاثيرات منفي بي شماري مي گذارد.
در همين حال تنها 21 درصد از كارمندان نور صفحه نمايش خود را به صورت خودكار كم مي كنند كه اين امكان روي تمام صفحه هاي نمايش وجود دارد. با اين كار مي توان آسيب هاي وارد به چشم را به طور قابل توجهي كاهش داد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید