لایحه اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

0
قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

پاراف لایحه اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت : مطابق بند (۱) ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت – مصوب ۱۳۸۸- ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد.

لایحه اصلاح بند(۳) ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت- مصوب ۱۳۸۸

۱- مطابق بند (۱) ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت – مصوب ۱۳۸۸- ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد.

۲- مطابق بند (۳) ماده واحده قانون یاد شده دولت می تواند ساعات کار بخش های دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب ۵ /۱ و در نوبت عصر با ضریب ۲ /۱ محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.

۳- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام نموده است کارکنان مرکز فوریت های پزشکی(اورژانس) که طبق آیین نامه اجرایی مشمول قانون یاد شده می باشند،در طول سالیان متمادی به صورت شیفت(۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت) انجام وظیفه می نمایند و به دلایل زیر امکان فعالیت در شیفت های کمتر از ۲۴ ساعت و نیز امکان برخورداری از اضافه کاری همانند کارکنان سایر بخش ها را ندارند :

الف- عدم توجیه اقتصادی برای جابجایی شیفت ها در کمتر از ۲۴ ساعت به دلیل حضور افراد در پایگاههای دور از مرکز شهر با مسافت بالا .

ب- کمبود نیروی انسانی .

با عنایت به مراتب فوق وزارت یاد شده با اظهار این نکته که علی رغم صعوبت کار در مرکز فوریت های پزشکی،در عمل شرایط بهره مندی کارکنان زحمتکش اورژانس از تسهیلات قانون یاد شده فراهم نشده است ،لذا متن پیش نویس لایحه به شرح زیر را برای سیر مراحل قانونی ارایه نموده است :

متن ابلاغیه مورد نظر کمیته تخصصی:

لایحه اصلاح بند(۳) ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

ماده واحده : عبارت زیر به آخر بند(۳) ماده واحده قانون ارتقای کارکنان بالینی نظام سلامت – مصوب ۱۳۸۸- الحاق می گردد:

” کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵) مشمول محدودیت های ساعات انجام کار متوالی و اضافه کار نمی شوند “

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here