مجلس با کاهش ساعت کارکنان دولت در ماه رمضان مخالفت کرد

0

پاراف مجلس با کاهش ساعت کارکنان دولت در ماه رمضان مخالفت کرد :  مباحث مربوط به کاهش ساعت کارکنان دولت در ماه رمضان با نزدیک شدن به ماه رمضان همیشه پر رنگ شده و نقل و قولهای کارشناسان در خصوص موافق و مخالف بودن با کاهش ساعت کارکنان دولت در ماه رمضان در رسانه ها بازتاب داده میشود در این زمینه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر دیروز  با کاهش ساعت کارکنان دولت در ماه رمضان مخالفت کردند.

عباس قائدرحمت عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به نقل از ایسنا بیان کرد: در جریان رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان با توجه به اظهارات مخالفان و موافقان رای‌گیری به عمل آمد که به دلیل حدنصاب نرسیدن رای‌ها این طرح در کمیسیون اجتماعی رد شد.

وی یادآور شد: پیش از این در تاریخ 17 تیرماه 93 فوریت این طرح به تصویب نرسیده و این طرح به صورت عادی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا اینکه در جلسه امروز کمیسیون که نمایندگانی از دولت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات حضور داشتند طرح مذکور رد شد.

طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمول قانون کار:

وی همچنین ادامه داد: طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی نیز در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی بررسی شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: موضوع این استفساریه این است که آیا قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 20/10 / 74 در مورد کارگران شاغل و مشمول قانون کار که تا سال 91 عیدی و پاداش خود را برابر قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 دریافت کرده‌اند جاری است که جواب بلی می‌باشد و با توجه به مواد 75 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری روال پرداخت باید مطابق مصوبه 6/12/70 صورت پذیرد. در پایان و  با توجه به اینکه فرصت برای رای گیری فراهم نشد مقرر شد کمیته تخصصی توسط کمیسیون این موضوع را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here