مجلس دولت را ملزم به استفاده از کارکنان بسیجی کرد

0
مجلس دولت را ملزم به استفاده از کارکنان بسیجی کرد
مجلس دولت را ملزم به استفاده از کارکنان بسیجی کرد

پاراف مجلس دولت را به ملزم به استفاده از کارکنان بسیجی کرد : مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: بسیج مستضعفین می تواند به تهیه و اجرای طرح‌های دفاعی، امنیتی و جهادی با هماهنگی سایر دستگاه‌های مربوط اقدام کند. نمایندگان مجلس دولت را مکلف به فراهم کردن امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال شاغل حداکثر به مدت ۱۵ روز به جای خدمت اداری کردند.

طبق مصوبه مجلس در این ماده دولت موظف شد به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های دفاع از امنیت کشور، پیشبرد آرمان‌ها و مبانی اندیشه‌های انقلاب اسلامی امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال شاغل را برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌های بسیج حداکثر به مدت 15 روز در سال به جای خدمت اداری فراهم سازد.

در ماده (1) طرح تقویت بسیج مستضعفین که به تصویب نمایندگان مجلس رسید،‌ تصریح شده است: هدف از تشکیل سازمان بسیج مستضعفین ایجاد توانایی های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی و سازماندهی آنان به منظور دفاع همه جانبه از کشور ،‌ نظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش موثر و داوطلبانه در تمام عرصه های حیات اجتماعی و پیشبرد اهداف و ضرورت های انقلاب اسلامی و تسریع در تحقق جامعه اسلامی،‌ از طرق ذیل است :
الف) آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی.
ب) تعلیم و تربیت در زمینه های عقیدتی، سیاسی و تخصص های مورد نیاز.
پ) جذب و سازماندهی اعضای بسیج.
ت) تهیه و اجرای طرح های دفاعی ،‌امنیتی و جهادی با هماهنگی سایر دستگاه های مربوطه.
ث) تعمیق و ترویج ارزش ها ،‌ باورها و فرهنگ مبتنی بر تفکر بسیجی در جامعه.
ج) کمک به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی.
چ) کمک به توسعه و رشد علمی ،‌فناوری ،‌ابتکارات واختراعات بسیجیان .
ح) کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
همچنین ماده دو این طرح به منظور رفع ابهام و بررسی بیشتربه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ارجاع شد.
مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین ماده 4 این طرح را تصویب کرد.
در ماده 4 ، دولت موظف شده است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های دفاع از امنیت کشور، پیشبرد آرمان‌ها و مبانی اندیشه های انقلاب اسلامی، امکان استفاده از خدمات کارکنان بسیجی فعال شاغل را برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه های بسیج به مدت حداکثر 15 روز در سال به جای خدمت اداری فراهم کند.
در یکی از تبصره های این مصوبه آمده است: برنامه های آموزشی بسیج که برای ارتقای سطح آگاهی و کارآیی بسیج برگزار می شود با هماهنگی دستگاه های دولتی به عنوان آموزش ضمن خدمت کارکنان محسوب می‌شود.
در تبصره دیگر مصوبه تصریح شده است: دولت موظف است در اجرای اصل 151 قانون اساسی و به منظور ارتقای سهم و حضور نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور در جغرافیای هر شهرستان، اراضی مناسبی را برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش ها در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی البته در ادامه بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین، ماده 5 آن را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، داوطلبان عضویت در بسیج در پایگاه‌های مقاومت محلی و کانون های قشری از قبیل دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، اصناف، زنان، عشایر، فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و اصحاب رسانه و متخصصان از قبیل مهندسان، نخبگان، پزشکان، استادان، طلاب و روحانیان و حقوقدانان، جذب و ساماندهی می شوند.
شایان ذکر است طرح یک فوریتی بسیج مستضعفین پیش از این با عنوان طرح اصلاح فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده بود که در این کمیسیون پس از بحث و بررسی با تغییر نام به طرح تقویت بسیج مستضعفین به صحن علنی ارائه شد.