سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم فعال شد

0
سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

پاراف سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم فعال شد : محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از آغاز فعالیت سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش وزارت علوم خبر داد.

زمان ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید متعاقباً اعلام می شود که پس از فعال شدن این سامانه، دانشجویان ورودی جدید دانشگاه های دولتی روزانه و شبانه و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند نسبت به ثبت تقاضای میهمانی و انتقال خود اقدام و از همان طریق نیز نتیجه درخواست خود را پیگیری کنند.

وی گفت: به منظور تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از ۲۶ مرداد تا ۸ شهریور ۹۵ فعال است.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که قبلاً درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر به صورت سنتی و با مراجعه متقاضی به حوزه آموزش بنیاد شهرستان و استان صورت می گرفت، خوشبختانه با تعامل وزارت علوم، از سال قبل نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام شد. لذا متقاضیان می توانند در زمان مذکور از طریق سایت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم به نشانی shahed.saorg.ir و یا سامانه خدمات آموزشی وزارت متبوع ، بخش میهمانی و انتقال به آدرس اینترنتی http://mad.saorg.ir/EDUS/STGallantry/STGallantryAgree.aspx مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این سامانه برای دانشجویان ورودی سالهای قبل فعال خواهد شد، افزود: زمان ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید متعاقباً اعلام می شود که پس از فعال شدن این سامانه، دانشجویان ورودی جدید دانشگاه های دولتی روزانه و شبانه و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند نسبت به ثبت تقاضای میهمانی و انتقال خود اقدام و از همان طریق نیز نتیجه درخواست خود را پیگیری کنند.

مدیرکل آموزش بنیاد در پایان یادآور شد: مطابق با اساسنامه طرح شاهد و آئین نامه ویژه انتقال، هرساله درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط و متقاضی انتقال به دانشگاه محل سکونت خود در کمیسیون های نقل و انتقال وزارت های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و برابر اولویت ها و ظرفیت پذیرش دانشگاه با تقاضای ایشان موافقت می شود.ایثار.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here