پرداخت بدون تعادل و منطق حقوق و مزایای کارمندان دولت!

0
پرداخت بدون تعادل و منطق حقوق و مزایای کارمندان دولت!
پرداخت بدون تعادل و منطق حقوق و مزایای کارمندان دولت!

پاراف پرداخت بدون تعادل و منطق حقوق و مزایای کارمندان دولت! : حجت الاسلام علیرضا طاحونی امام جمعه تیران استان اصفهان در همایش تجلیل از معلمان نمونه شهرستان تیران وکرون گفت: پرداخت حقوق و مزایای کارمندان سازمان های مختلف با همدیگر متعادل و منطقی نیست.

تناسب بین پرداخت حقوق بین معلمان و بعضی از مشاغل منطقی و بر مدار عدالت نیست و البته پرداخت حقوق و مزایای کارمندان سازمان های مختلف با همدیگر متعادل و منطقی نیست که باید این عدالت در جامعه اسلامی برقرار شود.

وی  اظهارداشت: جایگاه معلمان در پرداخت حقوق و مزایای آن ها مورد توجه قرار نگرفته و توجه شایسته ای به این قشر نمی شود.

وی افزود: تناسب بین پرداخت حقوق بین معلمان و بعضی از مشاغل منطقی و بر مدار عدالت نیست و البته پرداخت حقوق و مزایای کارمندان سازمان های مختلف با همدیگر متعادل و منطقی نیست که باید این عدالت در جامعه اسلامی برقرار شود.

دغدغه مالی برای معلمان مانع خدمات رسانی مطلوب آن ها می شود و وجود چنین دغدغه ای برای کسانی که رشد فکری و علمی جامعه را بر عهده دارند و بر نفوس مردم اثر می گذارند زیبنده نیست.

حجت الاسلام طاحونی به جایگاه معلمان اشاره کرد و افزود: معلمان فعالیت های تربیتی در نفوس مردم انجام می دهند و نقش تربیتی و علم آموزی آن ها اساس و پایه مهم برای مشاغل دیگر و نقش بسزایی در رشد و تعالی جامعه دارد.

وی ادامه داد: دغدغه مالی برای معلمان مانع خدمات رسانی مطلوب آن ها می شود و وجود چنین دغدغه ای برای کسانی که رشد فکری و علمی جامعه را بر عهده دارند و بر نفوس مردم اثر می گذارند زیبنده نیست.

امام جمعه تیران با اشاره به مبعث پیامبر اکرم(ص) نیز گفت: بعثت پیامبر(ص) آغاز تربیت انسانی و ترویج مکارم اخلاقی بود و امروز در جامعه اسلامی ما معلمان نیز در ترویج مکارم اخلاقی جایگاه خاصی دارند و این قشر زحمت کش نباید نسبت به این جایگاه عظیم خود غفلت کنند.خبرگزاری شبستان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here