پرداخت هدیه عید ۹۵ به کارکنان و استادان دانشگاه آزاد

0
کارکنان و استادان دانشگاه آزاد
کارکنان و استادان دانشگاه آزاد

پاراف پرداخت هدیه عید ۹۵ به کارکنان و استادان دانشگاه آزاد  : دکتر مرتضی احسانی معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای پرداخت هدیه ۲۰۰هزار تومانی به کارکنان و اعضای هیات علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

کارکنانی که رابطه استخدامی آن‌ها با دانشگاه در سال ۹۴ قطع شده است یا در زمان صدور بخشنامه، در مرخصی بدون حقوق بوده‌اند و هم‌چنین مدرسان حق‌التدریس مشمول هدیه نمی‌شوند. کارکنانی که از واحدی به واحد دیگر مامور یا منتقل شده‌اند از واحدی که در آن حقوق می‌گیرند هدیه را دریافت می‌کنند

دکتر احسانی با استناد به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه این بخشنامه را ابلاغ کرده است. براساس بخشنامه «پرداخت هدیه به مناسبت سال نو ۱۳۹۵» به واحدها و مراکز آموزشی با تصویب شورای دانشگاه استان، سازمان مرکزی دانشگاه و سازمان سما اجازه داده شده است که مشروط به وجود اعتبار لازم به اعضای هیات علمی تمام‌وقت دانشگاه، اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی، اعضای غیرهیات‌علمی تمام‌وقت رسمی، قراردادی، خرید خدمت، کار معین و ساعتی دارای مجوز هدیه ۲۰۰هزار تومانی بدهند.

بر اساس بخشنامه پرداخت هدیه عید ۹۵ به کارکنان و استادان دانشگاه آزاد  ، کارکنانی که رابطه استخدامی آن‌ها با دانشگاه در سال ۹۴ قطع شده است یا در زمان صدور بخشنامه، در مرخصی بدون حقوق بوده‌اند و هم‌چنین مدرسان حق‌التدریس مشمول هدیه نمی‌شوند. کارکنانی که از واحدی به واحد دیگر مامور یا منتقل شده‌اند از واحدی که در آن حقوق می‌گیرند هدیه را دریافت می‌کنند.روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here